สุขภาพ » จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 2019

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 2019

15 มิถุนายน 2019
892   0

Spread the love

วันที่ 15มิถุนายน ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019)

โดยมี นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงการจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดงานนี้ขึ้น ภายใต้สโลแกน Safe blood for all. โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ

ซึ่งได้มุ่งเน้นให้ผู้คนทั่วโลกได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต และเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำ เพื่อให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิต เพื่อจ่ายให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในอีก 5 จังหวัดภาคเหนือ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของโลหิตที่ปลอดภัย และเพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตเข้าใจถึงกระบวนการ และความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้ให้และผู้รับ

ภายในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มียอดผู้บริจาคโลหิตสูงสุด กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา นิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ฯลฯ และเพื่อเป็นการขอบคุณ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นที่ระลึก ซึ่งมีจำนวนจำกัดอีกด้วย

นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนที่มีสุขภาพดี อายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิต เป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ส่วนผู้ที่เคยบริจาคโลหิต ขอให้เพิ่มความถี่ในการบริจาคทุก 3 เดือน และสามารถบริจาคโลหิตได้จนถึงอายุ 70 ปี

ทั้งนี้ วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก จนได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ.1930 ซึ่งในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมนี้ครั้งแรกในปี 2547 และได้จัดต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปีแล้ว