สังคม » พิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

พิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

4 ตุลาคม 2019
1230   0

Spread the love

ที่ สนามฝึก กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 เพื่อแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ มทบ.33 โดยได้มีการจัดกองผสมสวนสนามเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากตัวแทนทหารและนักศึกษาวิชาทหาร 222 นาย

 

รอง ผบ.มทบ.33 กล่าวว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของกองทัพบก ในการที่จะผลิตกำลังสำรองที่มีคุณภาพเพื่อทดแทนกำลังหลักในยามที่ประเทศชาติต้องการ โดยนโยบายสำคัญในการฝึกคือต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรู้ในวิชาทหาร สามารถปฏิบัติการทางยุทธวิธีและปฏิบัติการระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยเพิ่มเติมในเรื่องการเสริมสร้างระเบียบวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน และการมีจิตสาธารณะทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือว่าผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และอำนวยการส่งเสริมการฝึกส่งผลให้เยาวชนมีระเบียบวินัยที่ดี

 

สำหรับผู้ที่เกษียนอายุ 7 ท่าน ได้แก่ นายไพโรจน์ ศิริ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นายณรงค์ศักดิ์ จำรูญหิน โรงเรียนสันติสุข นางวารุณี สัตยพานิช โรงเรียนไชยปราการ นางนงคราญ สมบุตร โรงเรียนพร้าววิทยาคม นายนราดล ศรีทองคำ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม นายสุนทร สุภา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร และนายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา