สุขภาพ » ครูบาน้อย เตชปัญโญ เกจิอาจารย์ล้านนา ทำบุญครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา(ครูบาน้อย อุปถัมภ์)

ครูบาน้อย เตชปัญโญ เกจิอาจารย์ล้านนา ทำบุญครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา(ครูบาน้อย อุปถัมภ์)

5 เมษายน 2022
856   0

Spread the love

ครบรอบ 7 ปีโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา (ครูบาน้อย อุปถัมภ์) ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่5 เม.ย. ทางพระครูสิริศิลสังวร หรือ ครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล พร้อมด้วย นายแพทย์ สมิต สมพันธ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนศรัทธาสาธุชน วัดศรีดอนมูล ได้ทำบุญครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางเลือก ขึ้นเป็นโรงพยาบาลสารภีแห่งที่ 2 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมาประกอบพิธี พร้อมกันนี้ครูน้อยได้ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยส่วนมากเป็นผู้สูงวัยที่นอนรักษาตัวภายในโรงพยาบาล


พระครูสิริศิลสังวร หรือ ครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล ได้เมตตากล่าวว่าได้ทำบุญประจำปีเป็นปีที่ 7แห่งการพัฒนาหรือสร้างโรงพยาบาลสารภี2ในโอกาสนี้จึงพร้อมด้วยนายแพทย์ สมิต ศมพันธ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี มีกุศลจิตช่วยในการพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ให้เกิดความเจริญเพื่อเป็นที่รองรับของไพร่ฟ้าประชาชนที่เป็นโรงคร้ายหนักให้เป็นเบาร้อนให้เป็นเย็น มืดให้สว่างขุ่นมัวก้ได้ส่วงโอกาสต่อไปก็คลี่คลายลงไปในทางที่ดี


**นายแพทย์สมิต ศมพันธ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี ได้เผยว่าโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนาถือว่าเป็นโรงพยาบาลสารภีแห่งที่2 ที่ครูบาน้อยได้อุปถัมภ์และทำต่อเนื่องกันมาโรงพยาบาลแห่งนี้ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือป่วยทางสมองหรือระบบประสาท เราก็ต้องรับมาบำบัดฟื้นฟูเพื่อลดอาการแทรกซ้อนให้ฟื้นฟูสภาพที่ดีขึ้นเป็นระยะเวลา 6 เดือนถือว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยในระยะกลาง ในอนาคตก็จะมีเพิ่มเติมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเราก็จะดูแลแบบประคับประคองให้สุขภาพกายสุภาพจิตใจดีขึ้นด้วยการเอาใจใส่ของทีมแพทย์และพระสงฆ์ ในอนาคตหากได้รับความร่วมไม้ร่วมมือต่อไปก็จะขยายเป็นโรงพยาบาลทที่ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรต่อไป ต้องอาศัยบุญบารมีของครูบาน้อยเตชปัญโญที่ให้ความอุปถัมภ์และชาวอำเภอสารภีที่มาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ซึ่งโรงพยาบาลแห่งจะจะมีประโยชน์มากต่อคนเชียงใหม่และคนภาคเหนือรวมทั้งคนในประเทศด้วย


นางสาวนันทวรรณ ไชยคำวัง หัวหน้าแผนกนักกายภาพบำบัด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา มีหลายกลุ่มด้วยกันแต่โรงพยาบาลของเราเน้นผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกลางโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกครึ่งท่อนหรือได้รับอุบัติเหตุทางกระดูไขสันหลัง รวมทั้งประชาชนกลุ่มอื่นที่มีอาการปวดทางออฟพิสซินโดมก็สามารถเข้ามารักษาได้ สำหรับโรงพยาบาลแห่งนี้มีต้นแบบแห่งแรกในภาคเหนือที่สามารถดูแลผู้ป่วยสูงวัยตอนนี้เรามีศูนย์เทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ ที่ใช้สำหรับดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีความพร้อมทุกด้าน ซึ่งผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ เช่นสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำก็มีสัญญาณเตือนติดไว้เผื่อเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็สามารถที่จะกดกริ่งเรียกเจ้าหน้าที่ได้ เช่นเดียวกันกับการดูแลผู้ป่วยที่เข้าห้องน้ำ นานเกินไปผิดปกติ ก็จะมีสัญญาณเตือน แล้วแต่การตั้งเวลา ซึ่งมีความพร้อมช่วยเหลือได้ตลอดเวลาเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่มีหลายหน่วยงานเดินทางมาดูงานจำนวนมาก


สำหรับโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา (ครูบาน้อย อุปถัมภ์) ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลระยะหลังเฉียบพลัน(เน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด)ร่วมกับการแพทย์ทางเลือกแบบผสมผสานทั้งแผนไทยและแผนจีน โดยมีการบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ กายภาพบำบัด เลเซอร์ แพทยฺแผนไทยนวดประคบ อบสมุนไพร ย่ำขาง ตอกเส้น และแพทย์แผนจีนฝังเข็ม ครอบแก้ว โดยทางพระครูสิริศิลสังวร หรือ ครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูลให้การอุปถัมภ์ สำหรับผู้ใจบุญสามารถร่วมบริจาคได้ทางโรงพยาบาลยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกหลายอย่างสามารถติดต่อผ่านโรงพยาบาลสารภี หรือโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนาได้//