สุขภาพ » รพ.หริภุญชัยฯ ร่วมกับ รพ.ศุภมิตร คืนแสงสว่างให้ผู้สูงวัย!! เปิดหน่วยผ่าตัดรักษาต้อกระจกครบวงจร เพื่อชาวลำพูนและประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

รพ.หริภุญชัยฯ ร่วมกับ รพ.ศุภมิตร คืนแสงสว่างให้ผู้สูงวัย!! เปิดหน่วยผ่าตัดรักษาต้อกระจกครบวงจร เพื่อชาวลำพูนและประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

2 กันยายน 2023
363   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่โถงหน้าตึกโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เปิดหน่วยผ่าตัดต้อกระจกภาคเหนือ ในชื่อโครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก” ระหว่าง นายแพทย์วัชระ สนธิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด นายแพทย์ณัฐพล สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หริภุญชัย ราม และ นายแพทย์เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด(มหาชน) จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมเปีดหน่วยผ่าตัดรักษาต้อกระจกภาคเหนือ โดยมีหัว นายวรยุทธ เนาวรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

นายแพทย์วัชระ สนธิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด กล่าวว่า โรงพยาบาลหริภุญชัย ฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดหน่วยผ่าตัดรักษาต้อกระจกภาคเหนือ ขยายบริการเปีดหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเพื่อชาวลำพูน และ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ มาตรฐานการผ่าตัดด้วยระบบ ONE STOP @ ONE DAY STOP โดยทีมจักษุแพทย์ ใช้สิทธิข้าราชการ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สำหรับต้อกระจกเป็นภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดการขุ่นของ “เลนส์ตา” ปกติเลนส์ตาจะมีลักษณะใส ทำหน้าที่ช่วยในการรวมแสงให้ตกลงบนจอประสาทตาพอดี เมื่อเกิดต้อกระจก ทำให้แสงไม่สามารถเข้าไปในตาได้ตามปกติ จึงทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัว มักพบมากในผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สาเหตุหลักคือ เป็นความเสื่อมตามวัย โดยสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น แต่อาจพบได้กลุ่มอายุน้อยได้เช่นกัน การรักษาจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกที่เราใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่น ความถี่สูง ไม่มีแผลเย็บ และเลนส์ตาที่ใช้เป็นเลนส์ของ AIcon จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับต้อกระจก สามารถมาคัดกรองต้อกระจกได้ทุกวัน ที่โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ฟรี!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากตรวจพบเป็นต้อกระจก ก็สามารถที่จะทำการนัดหมาย ผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้สิทธิข้าราชการ,ข้าราชการบำนาญ เบิกจ่ายตรงได้จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งการนัดหมายและการผ่าตัดต้อกระจก จะไม่ต้องจ่ายค่าส่วนเกินแต่อย่างใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053581600 – 4 ต่อ 1137 หน่วยต้อกระจก และ 053-581111 ต่อ 0 แผนกประชาสัมพันธ์.