สังคม » มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสา คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสา คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน

3 กุมภาพันธ์ 2019
817   0

Spread the love

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสา คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน เพื่อร่วมกันพัฒนาคูน้ำเวียงเจ็ดลินซึ่งเป็นคูน้ำโบราณให้มีความสวยงามสร้างทัศนียภาพที่ดีของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา กว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยกันทำความสะอาดคูเวียงเจ็ดลินและบริเวณโดยรอบ

คูเวียงเจ็ดลิน เป็นคูน้ำโบราณ ในประวัติศาสตร์คูน้ำนี้เป็นคูเมืองและกำแพงเมืองเวียงเจ็ดลินซึ่งเป็นเมืองทรงกลม ปัจจุบัน คูเมืองเวียงเจ็ดลินอยู่ในส่วนราชการหลายแห่ง และมีส่วนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้วยซึ่งถูกปกคลุมด้วยวัชพืชจำนวนมากก่อให้เกิดสภาพน้ำเน่าเสียและส่งผลกระทบด้านทัศนียภาพ กิจกรรมจิตอาสาคืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน จึงเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยให้สวยงาม เป็นการสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและการเสียสละเพื่อส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานให้คงอยู่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สืบไป