สุขภาพ » โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ปิดตัว หลังเปิดมา 7 ปี เตรียมยกฐานะเป็น “วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์” 

โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ปิดตัว หลังเปิดมา 7 ปี เตรียมยกฐานะเป็น “วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์” 

9 กันยายน 2020
1004   0

Spread the love

เวลา 09.00 น.วันที่ 9 ส.ค.63 ที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารมหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลา – อาลัยโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย หลังเปิดการเรียนการสอนให้แก่ผู้สูงอายุมาเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุที่เข้ามาเรียนในรอบ 7 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2562 มีนักเรียนผู้สูงวัยจำนวน 2,395 คน รวมอายุ 164,226 ปี

กิจกรรมวันสุดท้ายของพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัยโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย มีการมาลงทะเบียน เกือบ 300 คน แล้วเคารพธงชาติ และกิจกรรมต่างๆ พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกล่าวให้โอวาส  นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ฤาษี พุทธจรัล อ.สนั่น ธรรมธิ ร่วมในพิธีอำลาโดยมีกิจกรรมการสอน “สืบสานภูมิปัญญาตีลายแผ่นแร่”เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนชราบาลฯไว้ทำคลายเครียดและ ก่อนที่จะปิดการเรียนการสอนของนักเรียนชราบาล ฤาษี พุทธจรัล ได้กล่าวให้โอวาทและสอนเคล็ดลับการมีอายุให้ยืนยาวพร้อมการสอนออกเสียงเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง จากนั้นได้มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญโดย อ.สนั่น ธรรมธิ

นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เผยว่าจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2556 เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด ได้มีกิจกรรมและเพื่อไม่ให้อยู่บ้านตามลำพัง โดยมีนักเรียนจากจุดเริ่มโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยจำนวน 185 คน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนล่าสุดในปี 2562 มีจำนวน 709 คน ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากการริเริ่มของเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ ในการเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในช่วงเริ่มต้นต้องการให้ผู้สูงอายุมีรายได้ แต่ปรากฏว่าผู้สูงอายุบอกว่ารายได้ไม่ใช่สิ่งสำคัญ อาชีพทำเป็นมาตั้งแต่เด็ก จึงเป็นที่มาแนวคิดให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข เน้นสันทนาการ จนทำให้ผู้สูงอายุหายจากโรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งการเรียนการสอนมีหลากหลาย อาทิ วิชาคาราโอเกะการร่วมร้องเพลง  การออกกำลังกายเต้นตามจังหวัดเพลง การแข่งหัวเราะ การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ และพอผู้สูงอายุมาอยู่รวมกันทำให้เขามีความกล้าที่จะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นต้น ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า ” ภูมิปัญญา ศึกษาเทคโนโลยี แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ”

“สืบเนื่องจากในตอนนี้ถึงจุดอิ่มตัวของนักเรียนผู้สูงอายุแล้ว ผมจึงมีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนสร้างโรงเรียนแนวสถาบันครอบครัว คือ จะได้จัดตั้งยกฐานะจากโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เป็น “วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์” ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ โดยจะเปิดให้มีผู้สูงอายุ แม่บ้านพ่อบ้าน ตลอดจนเยาวชนและเด็กๆ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน โดยสร้างความผูกพันในครอบครัวให้ พ่อ แม่ ปู่ย่า ตา ยาย สอนลูกหลานเรื่องอาชีพหรือประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรม แล้วให้ลูกหลานสอนเทคโนโลยีในยุคใหม่ของเยาวชนแก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายเป็นต้น  ดั่งคำที่ว่า พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุพื้นฐานการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีศักยภาพ มีความพร้อม ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ สู่สถาบันครอบครัวที่อบอุ่นต่อไป”นายชุติพนธ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย “โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของไทย” มีนักเรียนอายุรวมทั้งหมดใน 7 ปีที่ผ่านมาอายุรวม 164,226 ปี  นักเรียนเข้าเรียน 2,395 คน จากเวลา 7 ปี ของการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย จึงได้ถือฤกษ์ วันที่ 9 เดือน 9 กันยายน 2563 จัดพิธีปิดการเรียนการสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย “ปิดเพื่อก่อ” พร้อมยกฐานะขึ้นจาก “โรงเรียน” เป็น”วิทยาลัยวัฒนาประชาสุขสันต์”