สังคม » เชียงใหม่”ฮอม”เชิญผู้สมัครนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ 7 คนแสดงวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่”ฮอม”เชิญผู้สมัครนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ 7 คนแสดงวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่

22 มีนาคม 2021
827   0

Spread the love

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 21 มี.ค.ที่ลานประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่”ฮอม” องค์กรภาคเอกชนร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ได้จัดเวทีให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน 7คนมาร่วมแสงดงวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ท่ามกลางชาวเชียงใหม่ที่ให้ความสนใจมาร่วมฟังจำนวนมากและมีการไลฟ์สดให้ชาวเชียงใหม่ได้ฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นว่าควรจะพัฒนาการในด้านไหนโดยเฉพาะปัญหาหมอกควันไฟป่าค่า PM2.5 ที่เกิดขึ้น

โดยมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์จำนวน6 คนมีนายพรชัย จิตรนวเสถียร ลงสมัครในนามกลุ่มฮักกั๋นเจียงใหม่ เบอร์ 1, นายอัศนี บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เบอร์ 2, นายชาตรี เชื้อมโนชาญ กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ เบอร์ 3, นายธีรวุฒิ แก้วฟอง ลงในนามกลุ่มเชียงใหม่กว่า สังกัดคณะก้าวหน้า เบอร์ 4, นายกฤษณะ พรมบึงรำ ลงในนามกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 เบอร์5 และนายภวฤทธิ์ กาญจนเกต กลุ่มทางเลือกใหม่ เบอร์ 6 ส่วนนายยงยุทธ ยงยศ เบอร์ 7 กลุ่มอิสระ ไม่มาร่วมในครั้งนี้

ส่วนการแสดงวิสัยทัศน์ นายพรชัย จิตรนวเสถียร กลุ่มฮักกั๋นเจียงใหม่ เบอร์ 1ได้ชูประเด็น พรชัย ทำทันที ท่องเที่ยวดีมีเงินใช้ เชียงใหม่ เที่ยวได้ทุกวันมาได้ทุกเดือน อยู่ได้ทั้งปี ผลักดันขนส่งมวลชนสาธารณะ


นายอัศนี บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เบอร์ 2 ได้ชูประเด็นการสร้างอาชีพในชุมชนเช่นกาดนัดชมชุน เรื่อง อสม.ในชุมชนให้เข้มแข็งและในเรื่องสุขภาพจะทำให้ดีขึ้นจะตั้งศูนย์สุขภาพในทุกๆแขวง ในเรื่องการท่องเที่ยวจะมีการรับมือเป็นอย่างดีในการต้อนรับรชนักท่องเที่ยวที่จะกลับมา พร้อมสร้างสวนสุขภาพเพื่อเป็นปอดที่ดีของเมืองเชียงใหม่ต้องสะอาดปลอดภัยทุกคึนสามารถใช้ได้

นายชาตรี เชื้อมโนชาญ กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ เบอร์ 3 ได้ชูประเด็นสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้แข็งแกร่ง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา พัฒนาการศึกษา สร้างเมืองสีเขียว สร้างเมืองอัจฉริยะ


นายธีรวุฒิ แก้วฟอง กลุ่มเชียงใหม่กว่า สังกัดคณะก้าวหน้า เบอร์ 4 ได้ชูประเด็น อยู่ม่วน กิ๋นดี มีสุข เสริมสร้างการศึกษา เศรษฐกิจ สุขภาพ คุณภาพชีวิต การเดินทาง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พื้นทีสาธารณะและเทคโนโลยี่

นายกฤษณะ พรมบึงรำ ลงในนามกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 เบอร์5 ได้มุ่งเน้นนโยบาย 1ปีซ่อม 3 ปี สร้าง จะแก้ปัญหาที่หมักหมมของเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม พื้นที่การค้าขายให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ เพิ่มพื้นที่เพิ่มรายได้ให้กับชาวเชียงใหม่โดยจะใช้เวลา 1 ปีแก่ปัญหาให้กับเมืองเชียงใหม่และ 3 ปีสร้างเมืองเชียงใหม่ให้ดีที่สุดในทุกๆด้าน


นายภวฤทธิ์ กาญจนเกต กลุ่มทางเลือกใหม่ เบอร์ 6 ได้ชูนโยบายเรื่องงบประมาณโดยประชาชนเพื่อประชาชนที่จะบริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ไปในทิศทางใดให้ดีขึ้นและถูกต้อง ประชาชนจะเป็นผู้ดูงบประมาณว่าจะนำไปพัฒนาในด้านใดเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดเป็นหัวใจสำคัญให้การพัฒนาบ้านเมืองอย่างถูกวิธีจะต้องมีการจัดตั้งสภาประชาชน สภาเมืองขึ้นมาเพื่อดูแลร่วมกันในการใช้งบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่ใช้ทำอะไรบ้าง

แต่ละคนล้วนแต่เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ในด้านต่างๆที่จะสามารถพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เดินหน้าได้ตามแนวทางของแต่ละคน โดยยังมีหลายเรื่องที่มีการแสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับหมอกควันไฟป่า ที่ก่อเกิดฝุ่นพิษ PM2.5 และในเรื่องการจัดระบบระเบียบวัฒนธรรมประเพณี และระบบการขนส่งมวลชน เพื่อให้เมืองเชียงใหม่สู่ความเจรฺิญทั้งด้านเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและจุดขายของเมืองก็คือการท่องเที่ยว ที่ทุกคนที่อาสามาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ มั่นใจใครที่ได้โอกาสรับเลือกจะต้องทำได้อย่างแน่นอน