สังคม » การท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบงบช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัวผู้เคยติดยาเสพติด ที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

การท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบงบช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัวผู้เคยติดยาเสพติด ที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2019
946   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสาธิต เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มอบงบประมาณจำนวน 120,000.- บาท ให้แก่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดหาพันธุ์สุกรและอุปกรณ์สร้างบ้าน มอบให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัวผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ผู้ที่สามารถเลิกเสพฝิ่น ได้ประกอบอาชีพที่สุจริต มุ่งเน้นให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับฝิ่นและยาเสพติด โดยมีพลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้พื้นที่อำเภออมก๋อย ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ลดพื้นที่การปลูกฝิ่น ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ดำเนินการบำบัด รักษา ติดตามฟื้นฟูอย่างครบวงจร ส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงกดดันและปราบปรามผู้ค้า ส่งผลให้พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงจาก 1,539 ไร่เมื่อปี 56/57 เหลือเพียง 26.48 ไร่ในปี 61/62