สังคม » หอการค้าเชียงใหม่ จัดงาน “ Chiang Mai Smart City 2020” เป็นการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมมอบเงินจำนวน 1 แสนบาทให้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

หอการค้าเชียงใหม่ จัดงาน “ Chiang Mai Smart City 2020” เป็นการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมมอบเงินจำนวน 1 แสนบาทให้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

16 มีนาคม 2019
1115   0

Spread the love

เมื่อเช้าวันที่ 16 มี.ค.2562 ที่ห้องเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ (คุ้มขันโตก) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดการสัมมนา “ Chiang Mai Smart City 2020” ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ 22 ประจำปี 2562 – 2563 และทั้งหมดร่วมกันมอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปด้วย

ด้านนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผมมองว่าหลังจากการพัฒนาเชียงใหม่เป็น smart city แล้วจะนำเชียงใหม่ไปสู่ smart economy ซึ่งผมสนใจเรื่องเมืองสุขภาพ จะทำให้เชียงใหม่เป็น smart wellness ซึ่งในความเป็น smart wellness ไม่ได้มองแค่มิติเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องเป็นเมืองที่คนเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดีด้วย

“ทั้งนี้มิติด้านเศรษฐกิจของ smart wellness ถือว่าสำคัญมาก เพราะจะทำให้เกิดการขนส่งการเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่ เกิดการจ้างงาน เกิดการบริบาล การดูแลรักษา ให้คนมาพักผ่อน จะทำให้เกิดเศรษฐกิจขึ้นมา เป็นสิ่งที่จับต้องได้ และเชียงใหม่มีศักยภาพจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (medical health hub) ด้วยขีดความสามารถของจังหวัดที่มีสูงมากในการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากล บริการสปาที่ได้มาตรฐานสากล และมีลองสเตย์สำหรับผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานระดับสากลเช่นกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งอนาคตเชียงใหม่จะเติบโตบนฐานของการเป็น Smart City ได้” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคม ท่านไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยฯ และแขกผู้มีเกียรติในวันนี้ การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดเป็นประจำทุกปีภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปี ทั้งนี้ เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่หอการค้าฯ ได้ดำเนินงานมาในรอบระยะ 2 ปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21

สำหรับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา 41 ปี มีบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในจังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกรับทราบข้อมูล ประเด็นทางยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก จึงได้กำหนดให้มีการปาฐากถาพิเศษหัวข้อ “เชียงใหม่ Smart City 2020” โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ตรงกับสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต และหัวข้อ“ส่องกล้อง มองโอกาส เจาะตลาดการค้าและโลจิสติกส์บนเส้นทาง R3A” โดย ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์ China Imtelligent Center มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทราบถึงสถานการณ์การแข่งขันรูปแบบการค้าและการตลาดแบบดั้งเดิมไปสู่การค้าบนตลาดออนไลน์ (Border Trade E-commerce) ที่ทำให้ผู้ประกอบการ สามารถอาศัยรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เป็นช่องทางการค้าและสร้างความรับรู้ไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศจีนที่มีกำลังซื้อ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของสมาชิก.