ท่องเที่ยว » จังหวัดลำปาง เชิญร่วมย้อนวันวาน รำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง 2562 วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2562

จังหวัดลำปาง เชิญร่วมย้อนวันวาน รำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง 2562 วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2562

20 มีนาคม 2019
1030   0

Spread the love

 

นายประจวบ กันธิยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เชิญร่วมย้อนวันวาน รำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า

ลำปาง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 ณ บริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง

การจัดงานดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมประจำปีของจังหวัดลำปาง เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติ

ศาสตร์ความสำคัญของกิจการรถไฟ รถม้า ที่ได้เข้าสู่จังหวัดลำปาง ที่ได้เปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือมา

สิ้นสุดที่ จ.ลำปาง เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า

อยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2459 สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางและรำลึกประวัติ

ศาสตร์ของรถไฟและรถม้าลำปาง ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของชาวจังหวัดลำปางเป็นเวลา จึงเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำคัญที่จะช่วยให้การท่องเที่ยว

ของจังหวัดลำปางเติบได้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เผยว่าการจัดงานในครั้งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย มีการตกแต่ง

ประดับไฟแสง สี บริเวณสถานีรถไฟฟ้านครลำปางให้สวยงาม เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้

ชื่นชมความงดงามของสถานีรถไฟนครลำปางที่มีอายุกว่า 103 ปี ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์รถไฟ

รถม้า การสาธิตการประกอบรถม้า นิทรรศการภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวรถม้าลำปาง การแข่งขันขี่ม้ามหาสนุก

แรลลี่รถม้าพาเพลิน สวนสนุกสไลด์เดอร์จำลอง กิจกรรมการท่องเที่ยวจาก กฟผ.แม่เมาะ การแสดงต่าง

ๆ บนเวที

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 103 ปี สถานีรถไฟนครลำปางและพิธีเรียกขวัญม้า วันที่ 1 เมษายน

2562 เลือกช๊อปสินค้า อาหารหลากหลาย ของดีของเด่นจังหวัดลำปาง กิจกรรมแสดงความบันเทิงกับ

บทเพลงที่เล่าเรื่องเมืองลำปาง ผ่านศิลปินล้านนา เช่น ณัฏฐ์ กิตติสาร ฟ้า ยศสรัลและน้องผึ้ง ประกาศิต

วงคาวบอยแบนโจ ครูแอ็ด เดอะสะล้อ และธวัช เมืองเถิน นอกจากกิจกรรมความบันเทิงมากมาย และ

มหกรรมสินค้าของเด่นของดีจังหวัดลำปาง

วันที่ 29 มีนาคม พิธีเปิดงาน และศิลปิน ณัฏฐ์ กิตติสาร
วันที 30 มีนาคม การแข่งขันแรลลี่รถม้าลำปาง, ศิลปินฟ้า ยศสรัลและน้องฝั่ง ประกาศิต
วันที่ 30 มีนาคม ศิลปินวงคาวบอยแบนโจ
วันที่ 1 เมษายน กิจกรรมทำบุญตักบาตร, ฮ้องขวัญม้า, กีฬามหาสนุก และศิลปิน ครูแอดเดอะสะล้อ
วันที 2 เมษายน ศิลปินธวัช เมืองเถิน