ท่องเที่ยว » บางกอกแอร์เวย์ส ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เชียงใหม่-หลวงพระบาง

บางกอกแอร์เวย์ส ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เชียงใหม่-หลวงพระบาง

5 เมษายน 2019
696   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 2 เมษายน.นี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เชียงใหม่-หลวงพระบาง บินตรงใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเป็นเชื่อมวัฒนธรรมของพี่น้องสองชาติที่วิถีชีวิตใกล้เคียงกันในด้านวัฒนธรรมประเพณี จนมีคนกล่าวว่า หากอยากจะเห็นเชียงใหม่เมื่อ 40 ปีในอดีต ก็ต้องมาชมหลวงพระบาง ประเทศสาสธารณรัฐประชาชนลาว(สปป.ลาว) ซึ่งทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงได้จัดเที่ยวบินตรงเชียงใหม่-หลวงพระบาง


วันที่เดินทาง เที่ยวปฐมฤกษ์ เชียงใหม่ -หลวงพระบาง มีนายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนขาย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ออกเดินทางจากเชียงใหม่ เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น.ด้วยเครื่องบินแบบ เอทีอาร์ 72-600 ขนาด 70 ที่นั่งโดยเที่ยวบินขาไป PG983 ออกจากเชียงใหม่(สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) บิน ถึงหลวงพระบาง (สปป.ลาว)เมื่อ เวลา17.45น. โดยมี ดร.สุดาพอน คมทาวง รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง, นายเวียระสัก วันนะจิด รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานหลวงพระบาง และมร.แอนดริว แจนสัน ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอวานี พลัส หลวงพระบาง ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง (สปป.ลาว)

โดยมีพิธีต้อนรับอย่างวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้อง แม่ญิงลาวแสนสวยมาคล้องมาลัยดอกไม้ ทันทีที่เดินทางมาถึง และมีการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับแขกเมืองหรือนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนถิ่นมรดกโลกการเปิดเส้นทางบินเชียงใหม่ – หลวงพระบาง (สปป.ลาว) ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขยายเครือข่ายเส้นทางบินของบางกอกแอร์เวย์สให้ครอบคลุมประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) โดยใช้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินทางภาคเหนือ สำหรับเมืองหลวงพระบาง (สปป.ลาว) เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบด้านวัฒนธรรม ต้องการความเงียบสงบ วิถีชีวิตเรียบง่ายเลือกเดินทางมาพักผ่อน ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองหลวงพระบาง (สปป.ลาว) เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

การเปิดเส้นทางบินระหว่างเชียงใหม่ – หลวงพระบาง (สปป.ลาว)จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังเมืองมรดกโลกแห่งนี้โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ได้มาเที่ยวชมหลวงพระบาง เหมือนย้อนอดีตชมเชียงใหม่เมื่อ 40 ปี เพราะหลวงพระบางอนุรักษ์เมืองไว้แบบอดีตไม่มีเปลี่ยนแปลง


นอกจากจะได้ชมความงดงามของบ้านเมืองและวัดวาอารามที่เป็นมนต์เสน่ห์ของหลวงพระบางแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกดาตกวางสีและล่องเรือชมแม่น้ำโขงยามพระอาทิตย์ตกดินงดงามยิ่งนัก หลวงพระบางทั้งเมืองล้วนแต่มีพลังอานุภาพกลิ่นไอยแห่งวัฒนธรรมประเพณี และรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม แม้จะเสริมแต่งขึ้นมาบ้างแต่ก็กลมกลืนเค้าเหง้าแห่งวัฒนธรรมเหนียวแน่นสมควรอย่างยิ่งที่ได้เป็นเมืองมรดกโลก

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สายการบินฯ จึงให้บริการแบบเต็มรูปแบบภายใต้สโลแกน “เอเชีย บูทีค แอร์ไลน์ส” หรือ ความประทับใจแห่งเอเชีย เปิดให้บริการเส้นทางบินตรงระหว่าง เชียงใหม่ –หลวงพระบาง (สปป.ลาว) (ไป –กลับ) โดยให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์) ด้วยเครื่องบินแบบ เอทีอาร์ 72-600 ขนาด 70 ที่นั่งโดยเที่ยวบินขาไป PG983 ออกจากเชียงใหม่(สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) เวลา 16.30 น. ถึงหลวงพระบาง (สปป.ลาว) เวลา17.45น. เที่ยวบินขากลับ PG984 ออกจากหลวงพระบาง (สปป.ลาว) เวลา 18.30 น. ถึงเชียงใหม่ (สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) เวลา 19.45 น.

ผู้โดยสารที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์ให้บริการข้อมูลลูกค้า(CallCenter) โทร. 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วไทย (เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน) หรือที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com