สังคม » รดน้ำดำหัวแม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล อบอวลด้วยบรรยากาศชื่นมื่นที่บ้านสวนลำพูน

รดน้ำดำหัวแม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล อบอวลด้วยบรรยากาศชื่นมื่นที่บ้านสวนลำพูน

24 เมษายน 2019
2377   0

Spread the love

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่บ้านสวนริมลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูนพิธีงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง งานรดน้ำดำหัวนางวรรณี ลิทองกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทวีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัดมีข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ นางวรรณี ได้ทำพิธีสักการะเจ้าแม่จามเทวี เทวดาศาลเจ้าพ่อขุนดาบ เจ้าที่เจ้าทาง ที่ปกปักรักษาอยู่ในคุ้มบ้านสวนลำพูน พร้อมพิธีเคารพบูชาด้วยการแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างงดงาม

พร้อมรำถวายอย่างอ้อนช้อย ก่อนทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรัตนมณีมหานทีศรีหริภุญชัย (พระเขียวโขง) ซึ่งเป็นหยกจากแม่น้ำโขง มีประวัติอยู่คู่เมืองลำพูนมายาวนาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานดังกล่าว ก่อนเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานได้รดน้ำดำหัว และขอพรตามวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง

มีแสดงของคณะแม่บ้านศรีทรายมูล ชุดฟ้อนเซิ้ง และรำปี๋ใหม่เมือง คณะแม่บ้านทาป่าเปา ชุดฟ้อนยองคณะแม่บ้านเทศบาลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด ชุดฟ้อนเล็บ และคณะสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.ลำพูน ชุดรำยองไทลื้อ ตามลำดับ ซึ่งภายในงานมีซุ้มอาหารและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงผู้ร่วมงาน กว่า 20 ซุ้มด้วย.