ทั่วไป » “CPAC”เปิดนวัตกรรม“คอนกรีตกี่งสาเร็จรูปซีแพค”ทางเลือกใหม่สำหรับกล่มุลูกค้างานเล็ก- จิ๋วในพื้นที่ภาคเหนือ

“CPAC”เปิดนวัตกรรม“คอนกรีตกี่งสาเร็จรูปซีแพค”ทางเลือกใหม่สำหรับกล่มุลูกค้างานเล็ก- จิ๋วในพื้นที่ภาคเหนือ

26 เมษายน 2019
1083   0

Spread the love

วันที่26 เมษายน 2562 – เชียงใหม่ : เอสซีจี โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ“CPAC”เปิดนวัตกรรม“คอนกรีตกี่งสาเร็จรูปซีแพค”ทางเลือกใหม่สำหรับกล่มุลูกค้างานเล็ก- จิ๋วในพื้นที่ภาคเหนืออำนวยความสะดวกให้งานก่อสร้างบนพื้นที่สงูหรือพื้นที่ที่เข้าถึงยากเพียงฉีกถุงและ เติมน้ำก็จะได้คอนกรีตที่มีคณุภาพแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานซีแพค


นายวิสุทธ จงเจริญกิจ Managing Director North Chain บริษัทปูนซิเมนต์ไทยลำปาง จำกัด กล่าวว่า “เอสซีจี โดยบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “CPAC” ผู้นำและเป็นผู้ผลิตคอนกรีต ผสมเสร็จรายแรกของประเทศ ได้พัฒนา “คอนกรีตกึ่งสาเร็จรูปซีแพค” หรือ “CPAC Instant Concrete” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาจากความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีงานก่อสร้างใน พื้นที่ภาคเหนือ แถบจังหวัด ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ที่ประสบปัญหาการขนส่งที่ยากลำบาก เช่น ทางแคบ หรือพื้นที่บนเขา ที่รถโม่คอนกรีตไม่สามารถส่งได้ และต้องการใช้คอนกรีตจำนวนไม่มาก จึงได้พัฒนา คอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพคเพื่อตอบโจทย์ตรงกับความต้องการใช้งานให้ของลูกค้าให้มากที่สุด โดย ลูกค้าสามารถผสมคอนกรีตกึ่งสาเร็จรูปซีแพคได้ง่ายๆ เพียงแค่ฉีกถุง และเติมน้ำ ตามปริมาณที่แจ้งบน ถุง ก็จะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทานตามมาตรฐานซีแพค”

คอนกรีตกึ่งสาเร็จรูปซีแพค ได้รวมเอาวัตถุดิบในการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ได้แก่ ซีเมนต์ หิน และทราย บรรจุไว้ ในถุงเดียวกัน มีน้ำหนัก 50 กก./ถุง และมีกาลังอัดตั้งแต่ 210 – 300 ksc.* เหมาะสาหรับงานโครงสร้างทั่วไป เช่น งานฐานราก เสา คาน พื้นของบ้านพักอาศัย และอาคารทั่วไป รวมถึงงานถนน และงานลานจอดรถ จึงใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็วสาหรับงานก่อสร้าง โดยมีวางจำหน่ายแล้วที่โรงงานซีแพคในพื้นที่ ภาคเหนือ อาทิ จังหวัด ตาก ลำปาง เชียงใหม่เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค์ หรือร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีป้ายสัญลักษณ์จำหน่ายคอนกรีตกึ่งสาเร็จรูปซีแพค