สุขภาพ » โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ชำนาญการ พร้อมด้วย เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ร่วมตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ชำนาญการ พร้อมด้วย เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ร่วมตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

28 เมษายน 2019
1220   0

Spread the love

วันที่ 28 เมษายน 2562 … กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ชำนาญการ พร้อมด้วย เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ร่วมตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้มีการดูแลสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม พร้อมคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานเรื่องปัญหาไฟป่าในเขตภาคเหนือ และมอบ เสบียงอาหารให้แก่ชุดปฏิบัติงานดับไฟป่า พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำ และให้ความสำคัญต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ที่ จะต้องมีการปฏิบัติงานลาดตะเวนคอยดูแล ป้องกัน และดับไฟป่าที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ จากการปฏิบัติงานในช่วงที่ ผ่านมา อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ทำงานได้ ซึ่งการตรวจสุขภาพนี้ ถือเป็นการตรวจเช็คสุขภาพ และ บำรุงขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงาน โดยได้โรงพยาบาลลานนา ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพ แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มาดูแลสุขภาพให้ในครั้งนี้

การตรวจสุขภาพครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลลานนา นำโดยคุณจันทนา จารุเศรณี หน.แผนกลูกค้าสัมพันธ์ และ นพ.วิกรม จิวะชาติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก โรงพยาบาลลานนา ได้ทำการตรวจปอด จมูก คอ วัดค่า ออกซิเจนในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจร่างกายพื้นฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก 7 หน่วย งาน ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานพิเศษดับไฟป่าเชียงใหม่, แพร่, ตาก, เชียงราย และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสถานีควบคุมไฟ ป่าภูพิงค์, ออบขาน, เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จำนวน 120 นาย

 

โดยผลของการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ พบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความผิดปกติจำนวน 41 ราย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมา จากเรื่องของความดันโลหิตสูง และภาวะอื่นๆ ซึ่งก็ได้แนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อทำการตรวจ และรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป.