สุขภาพ » อมราวตี กลายเป็นสถานที่รับพลังจากธรรมชาติ ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ และอากาศ

อมราวตี กลายเป็นสถานที่รับพลังจากธรรมชาติ ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ และอากาศ

2 พฤษภาคม 2019
1379   0

Spread the love

อมราวตี ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่​ 7 ถนนแม่ริม-สะเมิง​ (1096) ตำบลริมใต้​ อำเภอแม่ริม​ จังหวัดเชียงใหม่​ ห่างจากถนนโชตนา เชียงใหม่-ฝาง เข้าสามแยกทางไปอำเภอสะเมิง จากปากทางประมาณ 2 กิโลเมตร ในอดีตเป็นอาศรมของฤาษีพุทธจรัล พุทธจรัล มีจำนวนถึง 40 ห้องตั้งอยู่บนเนินเขาอากาศเย็นสบายและทิศทัศน์ที่สวยงาม ในปัจจุบันนี้ อมราวตี กลายเป็นสถานที่รับพลังจากธรรมชาติ ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ และอากาศ ผู้มาเยือนทุกท่าน ได้รับความสุข รวมถึงสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ และสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากทางเรากลับไปสร้างความสุขให้เกิดขึ้นยังที่พำนักและชีวิตการทำงานของทุกท่านได้อย่างยั่งยืน โดยการบริหารงานของนายฤทธี คุรุสิงห์ ผู้จัดการทั่วไป โดยในอนาคตอันใกล้อมราวตี จะให้บริการเพิ่มในส่วนของ คลีนิคแพทย์แผนไทยและอายุรเวช และโรงเรียนแพทย์แผนไทยด้วย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมาทางนายฤทธี คุรุสิงห์ ผู้จัดการทั่วไป ได้ทำพิธีเปิด อมราวตี อย่างเรียบง่ายโดยได้เชิญ ท่านชิริช จัน กงสุลใหญ่อินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโดยมีเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ และเจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมทั้งแขกชาวไทยและชาวอินเดียในเชียงใหม่มาร่วมในพิธี

นายฤทธี คุรุสิงห์ ได้อธิายถึงคำว่า อมราวตี หมายถึง Immortal (ชีวิตอมตะ) หรือ เมืองหลวงของกษัตริย์แห่งเทพ เราได้น้อมใช้คำนี้ เพื่อเป็นคำเรียกขานสถานที่ของเรา เพื่อให้สื่อถึงการให้บริการที่ทางเรามีให้กัvบผู้มาเยือน โดยปรารถนาให้เกิดความสุข ในแบบดุจเทพปีติ ซึ่งนั่นคือ ความสงบ (Peace) และความเรียบง่าย (Simplicity)

ตัวอาคารได้ก่อสร้างตามแนวคิดของคัมภีร์พระเวท ซึ่งเป็นศาสตร์ของอินเดียในยุคโบราณ โดยหนึ่งในศาสตร์ดังกล่าว คือ สถาปัตยกรรมและการออกแบบอาคาร ซึ่งหลักการดังกล่าวเรียกว่า วาสตู (VASTU) โดยหลักการนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากสถานที่สามารถได้รับพลังจากธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ และอากาศ อย่างเต็มเปี่ยม
และด้วยแนวคิดตามคัมภีร์พระเวท ซึ่งถือความรู้ด้าน “โยคะ (Yoga)” เป็นส่วนหนึ่ง ด้วยศาสตร์ด้านโยคะ ไม่ใช่เพียงในเรื่องการยืดเยียดร่างกายเท่านั้น ยังรวมถึงอีกหลายด้าน ทั้งด้านการปฏิบัติตน กริยาท่าทาง และรวมถึง การรับประทานอาหาร ซึ่งในการรับประทานนั้น มีหลักการที่เรียกว่า “สัตตวิทช์ (Sattvic Ayurveda)” ซึ่งเน้นการรับประทานอาหารที่สดใหม่ และเป็นธรรมชาติเป็นหลัก รวมถึงการหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิด ด้วยเพราะว่าในหลักการของอายุรเวท เนื้อสัตว์ จะเป็นอาหารที่ย่อยยาก และมีโอกาสสร้างโทษให้กับร่างกายมากกว่าอาหารจากธรรมชาติชนิดอื่น ๆ

ดังนั้น ทางเราจึงให้บริการอาหารที่มาจากธรรมชาติเป็นหลักในสถานที่แห่งนี้อมราวตี มุ่งมั่นให้ผู้มาเยือนทุกท่าน ได้รับความสุข รวมถึงสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ และสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากทางเรากลับไปสร้างความสุขให้เกิดขึ้นยังที่พำนักและชีวิตการทำงานของทุกท่านได้อย่างยั่งยืน

โดยอมราวตี มีหลักปฏิบัติของอมราวตี1. หลักการเคารพ เราปรารถนาให้ผู้มาเยื่อนของเรา ให้ความเคารพในตนเอง (มุ่งสร้างประโยชน์ให้เกิดกับตน) ให้ความเคารพในผู้อื่น (ให้เกียรติและความยอมรับในผู้อื่น) เคารพในสถานที่ (ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังโดยไม่จำเป็น รวมถึงเสียงเรียกของโทรศัพท์มือถือ และไม่ก่อให้เกิดขยะที่จะสร้างมลภาวะให้กับสถานที่และสภาพแวดล้อม)

2. หลักการสุขภาพ เราปรารถนาให้ผู้มาเยือนของเรามีสุขภาพที่ดี สามารถได้รับอากาศที่บริสุทธิ รวมถึงดื่มด่ำกับธรรมชาติและการพักผ่อนในสถานที่ของเราอย่างเต็มที่ ดังนั้น เราจึงขอความอนุเคราะห์จากทุกท่าน โปรดงดการสูบบุหรี่ทุกชนิด และการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทุกรูปแบบ

บริการของอมราวตี
เราบริการอาหาร Sattvic Ayurveda ทั้งเช้า กลางวัน และเย็น รวมถึง เครื่องดื่มที่เป็นชาจากสมุนไพรพื้นบ้านต่าง ๆ และกาแฟในยามเช้า
เราบริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าพักท่านละหนึ่งขวด ทั้งนี้ น้ำดื่มจะบรรจุในขวดพลาสติก เพื่อเป็นการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด เราจึงขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านโปรดใช้ขวดน้ำดังกล่าว เติมน้ำดื่มสะอาดที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ที่บริการที่นั่งรับประทานอาหารด้านหน้า ทั้งนี้ ทางเราพยายามลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมถึงหลอดดูดน้ำที่เป็นพลาสติกด้วย จึงต้องกราบขออภัยท่านผู้มาเยื่อนต่อความไม่สะดวกในเรื่องนี้ด้วย

เราบริการสระว่ายน้ำโดยไม่เสียค่าบริการ แขกผู้มาเยือนทุกท่านสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำได้ระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. ทุกวัน โดยสระว่ายน้ำมีระดับความลึกที่ 1.70 เมตร และเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือ
 เราให้บริการ Free WIFI ในพื้นที่ส่วนกลางในส่วนของอาคาร จำนวนสี่จุดรอบอาคาร โดยแต่ละจุดจะมีชื่อว่า Amaravati_1, Amaravati_2, Amaravati_3, และ Amaravati_4 ทุก ๆ จุดจะใช้รหัสผ่านเดียวกัน คือ “Amaravati”
ในอนาคตอันใกล้อมราวตี จะให้บริการเพิ่มในส่วนของ คลีนิคแพทย์แผนไทยและอายุรเวช และโรงเรียนแพทย์แผนไทยด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ได้รับความสะดวกโปรดแจ้งที่
นายฤทธี คุรุสิงห์ ผู้จัดการทั่วไป โทรศัพท์ 09-885-886-56
www.facebook.com/amaravatiwellness | Instragram : amaravatiwell | Twisster : amaravatiwellness