สังคม » ‘SUN’ รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019)

‘SUN’ รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019)

27 สิงหาคม 2019
796   0

Spread the love

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ‘SUN’ รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019) ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป แบรนด์ “KC” ในเรื่องของคุณภาพและการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกสินค้าที่มีผลงานดีเด่น ทำให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศมีความเชื่อมั่นต่อผู้ส่งออกของไทยที่ได้รับรางวัล ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้ารับรางวัลในแต่ละปี จะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียด รอบคอบ เป็นระบบ และโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมตัดสินรางวัล

ปัจจุบัน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ รวมถึงผลิตตามคำสั่งของลูกค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งกระจายอยู่มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เป็นต้น โดยส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในด้านปริมาณและมูลค่า

นายองอาจ กิตติคุณชัย เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตหรือค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ พร้อมทุ่มเทในการดำเนินกิจการ รักษาคุณภาพสินค้าที่ดี และสร้างมาตรฐานเพื่อขยายฐานการส่งออกไปยังต่างประเทศ ผลักดันเศรษฐกิจไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปให้เติบโตอย่างยั่งยืน”