การศึกษา » จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน 4 จังหวัด พัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้วิชา Coding

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน 4 จังหวัด พัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้วิชา Coding

5 ตุลาคม 2019
797   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม.นี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย และการจัดการเรียนรู้วิชา Coding โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนในเรื่องต่างๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จัดการเรียนรู้แบบองค์รวม และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ซึ่งต้องมีทักษะจำเป็น คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิต ซึ่งการอบรมในวันนี้ เป็นการอบรมครูโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดอบรม

โดยมีครูโรงเรียนเอกชนจาก 4 จังหวัด แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ เข้าอบรม โดยมีผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย 224 คน และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชา Coding 294 คน