สุขภาพ » ชาร์ป ไทย เดินหน้ามอบเครื่องฟอกอากาศ 8 โรงเรียน 2 สถานสงเคราะห์ในเชียงใหม่

ชาร์ป ไทย เดินหน้ามอบเครื่องฟอกอากาศ 8 โรงเรียน 2 สถานสงเคราะห์ในเชียงใหม่

21 พฤศจิกายน 2019
731   0

Spread the love

เพราะลมหายใจของเด็ก คือลมหายใจของสังคมชาร์ป ไทย เดินหน้ามอบเครื่องฟอกอากาศ 8 โรงเรียน 2 สถานสงเคราะห์ในเชียงใหม่

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งมอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ 8 โรงเรียน 2 สถานสงเคราะห์เด็ก ภายใต้โครงการ “Write to Breathe” ที่ได้มอบพื้นที่ให้เด็กเชียงใหม่ ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5 อยู่บ่อยครั้ง เป็นตัวแทนเด็กไทยได้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหามลภาวะ ภายใต้หัวข้อ “I have right to breathe” มุ่งหวังได้เป็นอีกหนึ่งแรงที่จะส่งให้เสียงของเด็กดังถึงผู้ใหญ่ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กและเยาวชนไทยควรได้รับ

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เคยรั้งอันดับ 1 ของเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลกจากการจัดอันดับบนเว็บไซต์ AirVisual ทั้งยังมีสภาพอากาศที่วิกฤตอยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ” อยู่หลายครั้งจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า และเป็นเจ้าของเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ที่ติดตั้งในเครื่องฟอกอากาศและผลิตภัณฑ์ชาร์ปอื่นๆ ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ที่มีต่อประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายยังไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะใช้ชีวิตท่ามกลางปัญหาฝุ่นมลพิษนี้ได้อย่างปกติ จึงได้ริเริ่มโครงการ “Write to Breathe” ซึ่งนอกจากการมอบเครื่องฟอกอากาศ ยังได้สร้างพื้นที่ให้เด็กได้ “Write” คือการเขียนในสิ่งที่เขาควรได้รับนั่นคือ “Right” ที่แปลว่าสิทธิ์ ซึ่งในที่นี้หมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับ มิใช่เพียงสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง แต่อีกสิทธิ์ที่สำคัญและไม่สามารถละเลยได้ ก็คือสิทธิในการได้อยู่ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และได้หายใจอย่างเต็มปอด


คุณมณีนภา ดวงดารา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการ “Write to Breathe” กล่าวว่า “ด้วยแนวคิดที่ว่า “เด็กไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับอากาศบริสุทธิ์” เพราะลมหายใจของเด็ก คือลมหายใจของประเทศ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด จึงตั้งมั่นที่จะมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับเด็กไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติ โดยได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการลงพื้นที่บริจาคในครั้งนี้ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตฝุ่น PM 2.5 อย่างร้ายแรง จนบางครั้งเด็ก ๆ ต้องหยุดเรียน หรือไม่สามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างปกติ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เด็ก ๆ สามารถหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายได้อย่างปกติ จึงเป็นโครงการที่ ชาร์ป ไทย มีความภาคภูมิใจ และคาดหวังว่าเครื่องฟอกอากาศที่บริจาคในครั้งนี้ จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและเอื้อโอกาสให้เด็ก ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถนั่งเรียนในห้องเรียนได้อย่างมีความสุข หรือแม้แต่สามารถที่จะทำกิจกรรมที่เสริมพัฒนาการต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่”

คุณมณีนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ตาม โครงการ “Write to Breathe” เป็นเพียง 1 ในวิธีเยียวยา เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์โดยการทำงานของเครื่องฟอกอากาศเท่านั้น การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่เผชิญอยู่มาเป็นระยะเวลานาน จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรักษาอากาศให้บริสุทธิ์อย่างยั่งยืน เพื่อที่เด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติจะสามารถเรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงได้ รวมถึงชาร์ปเองก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในด้านพัฒนาคุณภาพอากาศอย่างไม่หยุดยั้งต่อยอดจากโครงการ “Write to Breathe” สู่โครงการที่ร่วมมือพัฒนาคุณภาพกรุงเทพที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คนไทยต่อไป”

โดยในครั้งนี้ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ได้มอบเครื่องฟอกอากาศทั้งสิ้น 40 เครื่อง มูลค่ากว่า 559,600 บาท ให้แก่ โรงเรียนสันกำแพง, โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่, โรงเรียนพุทธิโสภณ, โรงเรียนบ้านสันกำแพง, โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา), โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์, โรงเรียนวัดดอนจั่น, โรงเรียนวัดสวนดอก, สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดดอนจั่น เชียงใหม่ และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเวียงพิงค์ พร้อมทั้งมีเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับ“ผลกระทบจากมลพิษเชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก” โดยรศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างดี