สุขภาพ » คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานวัน “รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย”

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานวัน “รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย”

21 พฤศจิกายน 2019
627   0

Spread the love

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงานด้านควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดงาน “รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย เรื่องยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล” เนื่องในสัปดาห์สร้างความตระหนักในการใช้ยาปฏิชีวนะโลก

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 พ.ย.62ที่อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย เนื่องในสัปดาห์ให้ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะโลก โดยมีหัวหน้าแผนก บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

รศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ เป็นการรักษาและป้องกันโรค หรือภาวะที่มีหลักฐานว่ายาปฏิชีวนะไม่มีความจำเป็นในผู้ป่วยส่วนมาก แต่ยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะอยู่มาก โดยมีโรคและภาวะเป้าหมาย คือ การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก ในโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 โรคดังกล่าวอย่างสมเหตุผล หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงานด้านควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้จัดงานนิทรรศการและเสวนาเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เนื่องในสัปดาห์ให้ความรู้เรื่อง ยาปฏิชีวนะโลก (World Antibiotic Awareness Week 2019)

 

กิจกรรมภายในงาน มีการเสวนาหัวข้อ “การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล” โดยรศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ภก.วสันต์ กาตี๊บ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายนนี้ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่