ทั่วไป » พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2019)

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2019)

30 พฤศจิกายน 2019
691   0

Spread the love

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ (Chiangmai Design Week 2019) ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานฯ

 

การจัดเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบใหม่ ๆ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์จากหลาก หลายสาขาในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ นักออกแบบ ศิลปิน และช่างฝีมือให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และ กลุ่มธุรกิจออกแบบทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และในประเทศกว่า 500 คนและจากต่างประเทศอีก 10 ประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมกว่า 100 กิจกรรม


อาทิเช่น งานจัดแสดง นิทรรศการ การสัมมนาและเสวนาความรู้ด้านการออกแบบ การจับคู่ธุรกิจ และกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศและสีสันของ เมือง ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างสรรค์ให้เทศกาลฯ เป็นจุดหมายสำคัญของการรวมพลังธุรกิจสร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนส่งเสริม
ให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้ยั่งยืน