สังคม » PEA ร่วมกับเทศบาลนครเชัยงใหม่ เปิดนครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า then, the old Town

PEA ร่วมกับเทศบาลนครเชัยงใหม่ เปิดนครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า then, the old Town

26 ธันวาคม 2019
725   0

Spread the love

PEA ร่วมกับเทศบาลนครเชัยงใหม่ เปิดนครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า then, the old Town

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเปิด “นครเชียงใหม่ เมืองสวยไร้สาย @พระปกเกล้า then, the old Town”

โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายชีวิน พัฒนคูหะ รองผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานด้านสื่อสาร โทรคมนาคม ต่างๆ ในพื้นที่ร่วมพิธี ณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

“นครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า then, the old Town” เป็นความร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินโครงการจัดระบบสาธารณะใต้ดินเพื่อพัฒนานครเชียงใหม่ บริเวณถนนพระปกเกล้า เส้นทางตั้งแต่ประตูช้างเผือก ถึง ประตูเชียงใหม่ โดยรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกจากเส้นทางจำนวน 108 ต้น รวมทั้งการรื้อถอนสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ออกจากเส้นทาง รวมระยะทางรวม 2 กิโลเมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 180 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 44 ล้านบาทและงบประมาณในการวางท่อร้อยสายระบบสื่อสาร ของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 99 ล้านบาทและงบประมาณในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของของเทศบาลนครเชียงใหม่ อาทิ ระบบแสงสว่าง และการปรับปรุงทางเท้า 37 ล้านบาท โดย PEA เป็นผู้รับผิดชอบ ในการออกแบบ ดำเนินการก่อสร้าง ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ และบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ PEA เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT) ,บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT) , บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (TRUE) , บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน (DTAC) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน (AIS) โดยปัจจุบัน PEA กำลังดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ บริเวณถนนโดยรอบคูเมือง และ ถนนสายหลักรอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางสายวัฒนธรรม และโบราณสถานที่สำคัญ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้นครเชียงใหม่ เป็นเมืองปลอดสาย ไร้เสาไฟฟ้า มีความปลอดภัย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย