สุขภาพ » สสจ.เชียงใหม่ แจ้งสถานการณ์ โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(2019-nCOV)

สสจ.เชียงใหม่ แจ้งสถานการณ์ โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(2019-nCOV)

21 มกราคม 2020
799   0

Spread the love

สสจ.เชียงใหม่ แจ้งสถานการณ์ โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(2019-nCOV)ที่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ดังนี้ องค์การอนามัยโลกได้แถลงว่า ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมดสาธารณรัฐประชาชนจีน 217 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนสถานการณ์นอกประเทศจีน มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันใน 3 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่น 1 ราย ประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย และประเทศไทย 2 ราย
สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการคัดกรอง 2 ระบบ คือ การคัดกรองด้วยเครื่อง Thermo scan ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในผู้โดยสารสายการบิน Air China เที่ยวบินตรงอู่ฮั่น-เชียงใหม่ และการคัดกรองที่โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จากรายงานพบผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค (PUI) 5 ราย ผลตรวจ ไม่พบไวรัสโคโรนา 2 ราย อีก 3 รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน
รายที่ 1: หญิงไทย อายุ 29 ปี เดินทางไปเที่ยวอู่เซี๊ยะ มาขึ้นเครื่องกลับที่อู่ฮั่น ผลตรวจเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ B
รายที่ 2: เด็กหญิงจีน อายุ 7 ปี คนเมืองอันหลู่ มานอนที่อู่ฮั่นเพื่อรอขึ้นเครื่องมาเชียงใหม่ ผลตรวจเป็น หลอดลมอักเสบ จากเชื้อไรโนไวรัส
รายที่ 3: หญิงจีน อายุ 23 ปี คนเมืองอู่ฮั่น ไปขึ้นเครื่องที่ฉางชา ลงเชียงราย เที่ยวเชียงราย แล้วขึ้นรถทัวร์มาเชียงใหม่ เบื้องต้นตรวจพบ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A รอผล ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
รายที่ 4: ชายจีน อายุ 28 ปี คนเมืองอู่ฮั่น ขึ้นเครื่องสายการบินคุนหมิง เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 เริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ วันที่ 18 ม.ค. 2563 เข้ารักษาที่ รพ. มหาราช วันที่ 20 ม.ค. 2563 รอผลตรวจยืนยัน


รายล่าสุด รายที่ 5: ชายจีน อายุ 18 ปี คนเมืองอู่ฮั่น ขึ้นเครื่องจากอู่ฮั่นมาลงเชียงใหม่ วันนี้ (21 ม.ค. 2563) เวลา 11.20 น.ตรวจพบไข้ 38.2 จากเครื่อง Thermo scan ที่ด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับเข้ารักษาที่ รพ.นครพิงค์ รอผลตรวจยืนยัน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวย้ำว่า ขอให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง มั่นใจในระบบการเฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะสามารถทำการเฝ้าระวังและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงจากเมืองอู่ฮั่น
ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุกคน รวมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ณ โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง หากพบผู้ป่วยสงสัยจะดำเนินการส่งต่ออย่างปลอดภัย
เพื่อแยกกักผู้ป่วยในห้องแยกกักความดันลบที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมส่งตรวจหาเชื้อ และให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน และหากมีสถานการณ์ของโรคเปลี่ยนแปลง
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการแถลงข่าวแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-211048-50 ต่อ 110