สังคม » ประมูลป้ายเชียงใหม่ วันแรกคึกคัก

ประมูลป้ายเชียงใหม่ วันแรกคึกคัก

8 กุมภาพันธ์ 2020
900   0

Spread the love

8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่ หมวดอักษร ขอ “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” จำนวน 301 หมายเลข และทะเบียนรถหมวดเสริม อักษร ขค ขง ขจ และ ขฉ จำนวน 140 หมายเลข นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต้อนรับ
ช่วงที่ผ่านมา สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว จำนวน 24 ครั้ง นำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 523,038,811 บาท ทั้งนี้ได้นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปใช้ในกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS, โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร, โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่, โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถโดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน, โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน, โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เป็นต้น
บรรยากาศในงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลปีนี้ยังคงคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทั้งทางอินเตอร์เนต และ ในงาน จำนวนมาก ซึ่งในปีนี้ป้ายทะเบียน ขอ 9999 เชียงใหม่ มีการประมูล 128 ครั้ง  ผู้ประมูลทางอินเตอร์ชนะการประมูลที่ราคา1,625,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาท)