สังคม » “สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ภ.5 ”

“สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ภ.5 ”

19 กุมภาพันธ์ 2020
1041   0

Spread the love

วันที่ 19 ก.พ.63 เวลา 09.00 น.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ “สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ภ.5 ” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ (คุ้มขันโตก) อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่

โดยมี พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ, พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5 เข้าร่วมพิธี
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผบก. , รอง ผบก.ภ.จว.(ปป) ในสังกัด และเจ้าหน้าตำรวจวิทยากรต้นแบบ ระดับ ภ.จว และ สภ. จำนวนรวม 851 นาย

ทั้งนี้การฝึกอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. บรรยายให้ความรู้ ”สถานการณ์ของประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง” พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. บรรยายให้ “ความรู้เกี่ยวกับ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” , พล.ต.นเรศ จิตรักษ์ อดีตอนุศาสนาจารย์กองทัพบก และน.ส.พนิตพิมพ์ ทั่งเชียงใหม่ ให้ความรู้การแสวงหาการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายผู้นำประชาชนในการเป็นพลังแผ่นดินแก้ไขปัญหาบ้านเมือง มาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันเป็นพลังแผ่นดิน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบ้านเมืองในทุกด้าน โดยบูรณาการร่วมกับผู้นำเครือข่ายประชาชน ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

เพื่อสร้างหมู่บ้านท้องถิ่นให้มีความสงบเรียบร้อย เข้มแข็ง สามัคคี และเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งปลุกสำนึกรักบ้านเกิด ของกลุ่มคนทำงาน ที่ไปทำงานต่างท้องที่ให้กลับบ้านเกิด มาร่วมพัฒนาหมู่บ้านท้องถิ่น สร้างรายได้และเศรษฐกิจในหมู่บ้านท้องถิ่น อันจะทำประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น