สังคม » มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และเอเซียแอลลิแฟนท์โปรเจค จัดงาน Ethical Elephant Travel Mart ที่เชียงใหม่

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และเอเซียแอลลิแฟนท์โปรเจค จัดงาน Ethical Elephant Travel Mart ที่เชียงใหม่

12 ธันวาคม 2018
2016   0

Spread the love

ในปัจจุบันกระแสโลกกำลังเปลี่ยนไป การท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมเริ่มได้รับการโปรโมทและกล่าวถึง นักท่องเที่ยวเริ่มตระหนักถึงการท่องเที่ยวโดยไม่เบียดเบียนต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์และสิ่งแวดล้อม กระแสการท่องเที่ยวในทั่วโลกพยายามโปรโมทในเรื่องการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ ซึ่งรวมไปถึงในภูมิภาคแถบเอเชีย เราไม่สามารถปฎิเสธได้เลยว่าในหลายประเทศในแถบเอเชีย ยังมีใช้งานสัตว์ในการท่องเที่ยวให้เห็นอยู่ และเช่นกันในประเทศไทยนั้น โดยเฉพาะช้างถูกใช้งานในการให้บริการขี่และโชว์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาหลายทศวรรษ จนถึงถึงทุกวันนี้ ซึ่งขัดกับกระแสโลกในปัจจุบัน และในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากยิ่งขึ้น ถ้าหากนักท่องเที่ยวไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาท่องเที่ยวแบบเอาใจใส่ สำนึกในความรู้สึก ชีวิต และ ไร้ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นแล้ว สัตว์ที่อยู่ในอุตสาหรรมการท่องเที่ยวย่อมประสบจมอยู่กับความทุกข์ทรมาน ไม่เป็นที่สิ้นสุด

การสนับสนุนสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นบันไดขั้นแรกที่ ทางองค์กรของเราจึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเผยแพร่ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีความรับผิดชอบ ในปัจจุบันมีได้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ มีการใช้แบรนด์ Sanctuary อย่างไม่เข้าใจแก่นแท้ของความหมายของคำว่า Sanctuary ดังนั้นทางองค์กร Save Elephant Foundation จึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจและแนวทาง ที่ถูกต้อง และเพื่อให้นักท่องเที่ยวและบริษัททราเวลเอเย่นต์ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานประกอบการที่เคารพต่อสิทธิของสัตว์มีการดูแลสัตว์ด้วยความเมตตา โดยเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงและสร้างบรรทัดฐานเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ปางช้างอื่น


ทาง Save Elephant Foundation จึงได้คัดเลือกและเชิญศูนย์ช้างที่ได้มาตราฐานในการดูแลสัตว์ จากหลายประเทศในเอเซียเช่นที่พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนิเซีย และไทย มาร่วมเปิดบูธเพื่อพบปะเอเย่นต์ต่างๆ โดยปางช้างทั้งหมดจะเป็นปางช้างที่ดำเนินธุรกิจแบบรับผิดชอบและมีความเมตตาต่อสัตว์ และมีจริยธรรม ( Ethical Elephant project) โดยจะมีการทำกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์ ชุมชน และสื่งแวดล้อม (Responsible Travel) เพื่อให้ทางเอเย่นต์ได้มาทำความเข้าใจในกิจกรรมและเลือกที่จะสนับสนุนธุรกิจหรือโครงการช้างที่ปางช้างนั้น เคารพรับผิดชอบต่อสิ่งมีชีวิตอื่น

ทางมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และเอเซียแอลลิแฟนท์โปรเจค จึงกำหนดการจัดงาน Ethical Elephant Travel Mart ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตกเชียงใหม่ ณ ห้องคุ้มคำหลวง ชั้น 2 จังหวัดเขียงใหม่
ในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและเพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปีนี้ที่มีการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น