สุขภาพ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรายงานตัวบัณฑิต คุมเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด ไวรัสโควิด-19

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรายงานตัวบัณฑิต คุมเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด ไวรัสโควิด-19

2 มีนาคม 2020
1116   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรายงานตัวบัณฑิต คุมเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด ไวรัสโควิด-19

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารายงานตัว ณ ลานอนันต์ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข เพื่อเตรียมเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 (ครั้งที่ 42) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,003 ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน 128 ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี) จำนวน 3,875 ราย


จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 อยู่ในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของบัณฑิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยได้วางมาตรการคุมเข้ม การเฝ้าระวังและและการป้องกันการระบาดของโรค

โดยจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ จัดให้มีการตรวจวัดไข้บัณฑิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากบัณฑิตมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มหาวิทยาลัยจะส่งให้แพทย์วินิจฉัย บัณฑิตจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่วันรายงานตัวเป็นต้นไป

โดยให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 สำหรับการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 42 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างเคร่งครัด