สกู๊ปข่าว » รวมพลังคนพร้าวต้านไฟป่า (มีคลิป)

รวมพลังคนพร้าวต้านไฟป่า (มีคลิป)

14 มีนาคม 2020
677   0

Spread the love

รวมพลังคนพร้าวต้านไฟป่า

ความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ โดยการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ลาดตระเวนป้องกัน และทำแนวกันไฟตามจุดต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ปัญหาไฟป่า-หมอกควันใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ลดน้อยลง
กิจกรรม “Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันฯ อ.พร้าว” หนึ่งตัวอย่างการรวมพลังต้านไฟป่า-หมอกควันของภาคีเครือข่าย และคนพร้าว ที่โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและชมรมคนพร้าวรักษ์ป่าได้ร่วมกันสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่หน้าที่ควบคุมไฟป่า รวมทั้งชุมชนอื่นๆ ได้ลุกขึ้นมาปกป้องดูแลผืนป่าต้นน้ำในบ้านเกิด ลดการเผาป่า และช่วยแก้ปัญหาหมอกควันได้อย่างยั่งยืน#รวมพลังคนพร้าวต้านไฟป่า
#ชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า
#อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
#ธรรมชาติปลอดภัย