สุขภาพ » โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

23 เมษายน 2020
598   0

Spread the love

วันที่ 23 เม.ย.63 ที่ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่าตึงน้อยหมู่ 1 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,นายจิระชาติ ซึ่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ดและนางวรรณี ลิทองกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท วีพีเอ็นคอลเล็กชั่นส์ จำกัด ได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับตัวแทนผู้นำชุมชน 2 ตำบล 7 หมู่บ้านรอบโครงการศูนย์จัดการขยะฯ ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคในครั้งนี้ว่า เนื่องจากศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่ตั้งอยู่ในเขตต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่โดยรอบ โดยตลอดที่ผ่านมาต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมือง

โดยเฉพาะศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์ฯที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศ และในยามที่เกิดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิดฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ที่ทำให้พี่น้องทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

ทางด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอบคุณที่อบจ.เชียงใหม่และผู้บริหารบริษัทวีพีเอ็นฯ ที่ได้มอบสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการที่จะให้ประชาชนได้ใช้ดำรงชีวิตในช่วงเวลาหนึ่ง ที่เป็นช่วงเวลาที่มีความยากลำบาก เหมือนกับชื่อโครงการที่ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน ในการช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

“ช่วงนี้การแพร่ระบาดของโรคโคลิค 19 ทำให้วิถีการใช้ชีวิตของเรามีข้อจำกัด บางอย่างที่เราเคยทำอย่างสะดวกสบายก็ต้องปรับเปลี่ยนมีข้อจำกัดบ้าง ซึ่งมาตรการที่ออกมาก็เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดกระจายออกไปอีก ตั้งแต่ต้นเดือนจนกระทั่งถึงวันนี้ ทุกภาคส่วนได้มีส่วนสำคัญร่วมกันในการหยุดยั้งการแพร่ระบาด ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน กรรมการหมู่บ้านของฝ่ายท้องถิ่นทำกันอย่างเต็มที่และกระบวนการตรวจระวังป้องกันการดูแลตนเอง 14 วัน สำหรับคนบางคนเราทำกันอย่างเต็มที่ สิ่งที่ทำให้เป็นความสำเร็จคือครบ 14 วันแล้วที่เราไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ หรือที่ญี่ปุ่นที่พบการแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นว่า สิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราเคยทำแล้วทำให้กระบวนการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดได้ผล ก็ขอให้พวกเราได้ทำอย่างต่อเนื่อง”ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลพิจารณาแล้ว มีอันใดที่จะสามารถผ่อนปรนได้ สิ่งไหนที่จะทำให้ประชาชนได้มีความสะดวก สบายมากขึ้น เมื่อใดที่เราได้รับสัญญาณตรงนี้ ทางจังหวัดก็จะสามารถผ่อนปรนให้ ทั้งนี้การที่จะผ่อนปรนมาตรการได้สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ก็ต้องมาพิจารณาหลายปัจจัยร่วมจะต้องดูสถิติของการระบาดของผู้ป่วยติดต่อ การติดโรคอะไรทั้งหลาย ในขณะเดียวกันขณะนี้สิ่งที่ทำได้คือความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่เชื่อว่าเราจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณในน้ำใจของพี่น้องประชาชนที่ยอมทนลำบาก ปฏิบัติตามสิ่งที่กรมควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดให้คำแนะนำ ขอบคุณทีมงานเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในการที่ดูแลระวังป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นของหมู่บ้านตำบล ทีมงานทางการแพทย์ ทีมงานตำรวจน ทีมงานหมู่บ้านหรือภาคประชาชนทั้งหลาย ที่ร่วมต่อสู้กันมาโดยใช้ชีวิตที่อยู่ภายใต้ลักษณะที่จะทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้อย่างได้ผล และวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้รับกำลังใจจากทีมงานของวีพีเอ็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้อนาคตเราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมกันได้.