สุขภาพ » EA และ“กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องช่วยโควิด-19 ให้กับสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึง10 จังหวัดภาคเหนือ

EA และ“กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องช่วยโควิด-19 ให้กับสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึง10 จังหวัดภาคเหนือ

3 กรกฎาคม 2020
646   0

Spread the love

EA และ“กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องช่วยโควิด-19
ลุย 10 จังหวัดภาคเหนือ

(วันที่ 2 ก.ค.63 เวลา 13.00 น.) ที่ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน EA และ“กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องช่วยโควิด-19 กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EAและ“กลุ่มช่วยกัน” เดินหน้าดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือให้ประเทศไทยผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19อย่างเป็นระบบ ด้วยการมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดเล็ก (Size S) เครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดกลาง(Size M)และเครื่องอบฆ่าเชื้อโรค (Sterilize cabinet) และการใช้แอปพลิเคชั่น“หมอชนะ” ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปหลายโครงการ รวมถึง 10 จังหวัดภาคเหนือ ล่าสุดได้ส่งมอบให้กับสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA และ“กลุ่มช่วยกัน” กล่าวว่า กลุ่มยังคงดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือให้ประเทศไทยผ่านพ้น สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อย่างเป็นระบบ และการใช้แอปพลิเคชั่น“หมอชนะ”ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการเปิดเมืองเฝ้าระวังความเสี่ยงในการรับเชื้อและแพร่เชื้อของบุคคลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของ Data Privacy เป็นเครื่องมือในการติดตามผู้ใช้งานแบบไม่ระบุตัวตนและไม่ล่วงล้ำข้อมูลส่วนตัว มีจุดเด่นในการใช้ระบบ Bluetooth ทำงานร่วมกับ GPS ทำให้สามารถติดตามได้ว่าผู้ใช้งานได้เคยเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยง และ/หรือใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในระยะรัศมี 5 เมตร จึงทำให้สามารถคัดแยกผู้เสี่ยงติดเชื้อได้ในวงแคบอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วหลายโครงการ ครอบคลุมถึงประชาชนทั่วไป รวมไปถึงหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลทั่วประเทศ และ 10 จังหวัดทางภาคเหนือ อาทิ สสจ.ลำปาง,ลำพูน,เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,เชียงราย,พะเยา,น่าน,แพร่และอุตรดิตถ์ รวม ไปถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้ทำการส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อระบบ Air Purifier ขนาดเล็ก-ขนาดกลางและ อุปกรณ์เสริม เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันโควิด 19 ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 393 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,048,700 บาท แบ่งเป็น เครื่องฆ่าเชื้อ Air Purifier SFA3 จำนวน 126 เครื่อง Home Air Purifier (M) จำนวน 40 เครื่องฆ่าเชื้อ UV Germicidal Air Purifier L จำนวน 12 เครื่อง หน้ากาก Positive Pressure จำนวน 85 เครื่อง เครื่องกำจัดไวรัส แบบ ozone 34 เครื่อง และเครื่องกำจัดไวรัส Sterilizer box จำนวน 33 เครื่อง และ Sterilizercabinet จำนวน 53 เครื่อง
และ ยังมอบให้ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 15 เครื่อง

โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ โรม จินานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบและให้การต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประพล มิลินทจินดา รองประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ (IBERD) เข้าร่วมพิธี

“สำหรับพิธีมอบในวันนี้ กลุ่มฯมีจุดประสงค์เพื่อกระจายให้ครอบคลุมถึงโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานภาครัฐให้ทั่วถึงทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลระบบสุขภาพในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลาการทางการแพทย์และประชาชน ตามเจตนารมณ์ของกลุ่มที่ต้องการช่วยคนไทย ช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ ให้ผ่านพ้นวิกฤต โควิด-19” นายสมโภชน์ อาหุนัย กล่าว