สุขภาพ » อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานอีกครั้งได้ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานอีกครั้งได้ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้

31 กรกฎาคม 2020
1199   0

Spread the love

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 ก.ค.นี้ ที่ด่านตรวจจุดที่ 1 ทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และนายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เปิดกิจกรรมทดสอบระบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการท่องเที่ยว ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ให้มีความพร้อมให้บริการในรูปแบบ New Normalหลังจากปิดการท่องเที่ยว เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิท-19 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา รวมระยะเวลากว่า 4 เดือน และจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานอีกครั้งได้ในวันที่ 1 สิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการทดสอบความพร้อมของระบบการตรวจคัดกรอง และการป้องกันการแพร่เชื้อโควิท-19 ในด้านต่างๆ ทั้งความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยว ซึ่งในการทดสอบนี้หากมีอุปสรรคปัญหาใดๆ จะได้แก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ที่สุดและปลอดภัยที่สุด

ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยว ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา, ต้องมีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนเข้าภายในอุทยาน, ต้องควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว จัดพื้นที่รอคิว และต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการ Social Distancing, นักท่องเที่ยว ต้องลงทะเบียนเข้า – ออก พื้นที่โดยใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ

นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างเหมาะสมด้วย โดยมีข้อแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อมของนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้น ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้มีความพร้อม ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อให้การท่องเที่ยวของทุกท่าน มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขตามแบบฉบับ เที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


ล่าสุดในวันที่ 1 สิงหาคม มีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แล้ว 649 คน ซึ่งมีการกำหนดว่าในช่วงเวลาเดียวกัน มีนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ไม่เกิน1,310 คน และคาดว่าในวันแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปไม่ต่ำกว่า 2,000 คน


สำหรับอุทยานแห่งชาติตอยอินทนนท์ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีป่าไม้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ผืนป่าแแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ของประชาชนในอำเภอจอมทองได้ใช้ประโยชน์ ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่า 900,000 คน โดยขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ผืนป่าของดอยอินทนนท์มีความเขียวขจี มีทะเลหมอกที่สวยงาม ประกอบกับป็นช่วงเวลาที่นาขั้นบันไดในบ้านแม่กลางหลวง และบ้านป่าบงเปียงมีความสวยงามโดดเด่น พร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ เชื่อได้ว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จะเป็นการกระจายรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอจอมทอง ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษกิจในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี


นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง กล่าวว่า การทดสอบเปิดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของ จ.เชียงใหม่ ดอยอิทนนท์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ ทำให้ผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ประชาชนใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ดอยอินทนนท์ยังมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวจำนวน 900,000 คนต่อปีอีกด้วย ก่อให้เกิดการกระจายรายได้แก่ราษฏรในระดับท้องถิ่นและระดับอำเภอ ร่วมทั้งระดับจังหวัดด้วย

การปิดการบริการท่องเที่ยวเนื่องจากโรคโควิด-19 ระบาดมารวม 4 เดือนแล้วนั้น และจะเปิดในวันที่ 1 ส.ค.2563 นี้จะส่งผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของ อ.จอมทองและประเทศไทยด้วย ตนขอฝากถึงการเปิดทดสอบการท่องเที่ยวยอดดอยอินทนนท์แล้วนั้นก็ขอให้การท่องเที่ยววิถีใหม่ ร่วมกันป้องกันโรคโควิด-19 ให้มีมาตราการต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตราฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกปราการด้วย

ด้านนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวว่า การเปิดกิจกรรมทดสอบการเตรียมพร้อมก่อนการเปิดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครั้งนี้ ดอยอินทนนท์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ 1 ในจำนวน 155 แห่งทั่วประเทศไทย และได้ปิดการให้บริการการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และในวันที่ 1 ส.ค.2563 นี้จะเปิดทดสอบการเตรียมพร้อมก่อนการเปิดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อมทุกๆด้านทั้งอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงาน และในช่วงทดสอบนี้หากมีอุปสรรคปัญหาใดๆจะได้นำไปแก้ไขข้อบกพร้องต่างๆเพื่อมห้เกิดความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ที่สุด และทางเจ้าหน้าที่อุทยานเองได้เตรียมรถกู้ชีพกู้ภัยเตรียมความพร้อมไว้แล้วด้วย

“ที่ทำสัญต้องปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ต้องมีการคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนเข้าใช้บริการ ควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวจัดพื้นที่รอคิวและต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล นักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข่า-ออกพื้นที่โดยใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และขอให้จัดเก็บคัดแยกขยะและกำจัดขยะติดเชื้อที่เหมาะสมรวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวนำขยะคืนถิ่นด้วย”

“ส่วนนักท่องเที่ยวเอง ก็ต้องเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ ให้ปฏิบัติตามกฏจราจร และที่สำคัญให้เตรียมความพร้อมของร่างกาย เพราะบนยอดดอยอินทนนท์จะหนาวเย็นตลอดทั้งวัน และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวดอยอินทนนท์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563 เป็นต้นไปในรูปแบบเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าว

นายกรชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวเชิญชวนเที่ยวดอยอินทนน์ กล่าวว่า มาถึง อ.จอมทองเข้าวัดไหว้พระที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ส่วนจุดเช็คอินที่ดอยอินทนนท์รับลมหนาวมีสถานที่สำคัญคือ ขึ้นไปกราบพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เดินทางไปเที่ยวบ้านแม่กลางหลวงชมนาขั้นบันใด และนาขั้นบันใดที่ป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม เที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ขุนแปะ น้ำตกแม่ยะ น้ำตกวชิรธาร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้ทุกวัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าว