สังคม » การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่-พร้อมจัดการท่องเที่ยวแบบ New Normalณ เดอะช้างเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่-พร้อมจัดการท่องเที่ยวแบบ New Normalณ เดอะช้างเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

19 สิงหาคม 2020
839   0

Spread the love

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่-พร้อมจัดการท่องเที่ยวแบบ New Normalณ เดอะช้างเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2020 Concept : Fun Knowledge ณ เดอะช้างเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดย TCEB สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Convention&Exhibition Bureau โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน และมีผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นสมาชิกฯ ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ในวงการท่องเที่ยวหลายท่าน ได้มาให้ความรู้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายในการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวให้กลุ่มนักเดินทาง MICE ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีความต้องการสินค้าท่องเที่ยวที่มีความเป็นพิเศษ ทางผู้จัดงานจึงต้องการเตรียมความพร้อมก่อนที่กลุ่ม MICEจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังเหตุการณ์โควิด19 ได้คลี่คลายลงแล้ว และนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE สามารถเดินทางมายังไทยได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ปางช้างแม่สา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และได้ทำการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวปางช้างเป็นแบบ New Normal พร้อมต้อนรับนักเดินทางกลุ่ม MICE ซึ่งสามารถสร้างความอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว และมีส่วนช่วยในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย


นางอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ปางช้างแม่สา ได้เผยว่าในการจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าได้ผลมากมีทั้งผู้ประกอบการและวิทยากรที่มาให้คำแนะนำในการต่อยอดในเรื่องของการที่จะทำอย่างให้เราสร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่และก็มีคนเข้าท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้ สอนให้เรารู้จักวิธีการบอกเล่าให้เรารู้จักกลุ่มเฉพาะของนักท่องเที่ยวที่สามารถมาใช้จ่ายได้มากกว่านักท่องเที่ยวปกติ นั่นก็คือกลุ่มพิเศษเข้ามาเพื่อที่จะประชุมสัมมนาแล้วก็ยังมีเวลาว่างที่จะมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆมาทำกิจกรรมต่างๆ

วันนี้มิติของการทำกิจกรรมของช้างได้เปลี่ยนไปแล้ว เราจะมีวิธีบอกเล่ากันอย่างไร เราก็ต้องเชิญผู้ประกอบการมา เชิญชวนให้มีการสัมมนาหรือมาฟังผู้ประกอบการพูดอย่างวันนี้ จะได้พูดทำความเข้าใจกับคนที่อยู่ในวงการเดียวกันคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยว ถึงวันนี้เรายังรอคอยนักท่องเที่ยวที่จะมา แต่นั่นก็คือการเตรียมความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ตรงเป้า กลุ่มที่มีความสุขกลุ่มที่เข้าพอจะมีศักยาภาพที่มาท่องเที่ยวในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวของประเทศไทย