บันเทิง » การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี2562

การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี2562

17 ธันวาคม 2018
861   0

Spread the love

การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี2562ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม นี้ที่ ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ สถาบันการศึกษา นิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และของดี25 อาเภอ กิจกรรมกาชาดซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศลของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่จำนวน 30 สาวงามมาร่วมเปิดตัว พร้อมทั้งอดีตนางสาวเชียงใหม่หลายสมัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายไพรัช ใหม่ชมพ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนจัหวัดเชียงใหม่ในการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี 2562 กุหลาบเวียงพิงค์ เป็นปีที่ 86 เพื่อคัดเลือกสาวงามที่จะทำหน้าที่เป็นทูตทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ในการร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ให้แกองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน และเป็นตัวแทนในการประกวดเวทีระดับประเทศและระดับโลกต่อไป

โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่จะได้รับมงกุฎเพชร สายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000บาทพร้อม รองฯ อันดับ 1-4จำนวน 4ตำแหน่ง ทั้งนี้ยังมีตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน 1 ตำแหน่งและขวัญใจมหาชน 1 ตำแหน่ง และให้การสนับสนุนพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561เวลา 18.00 น. และสนับสนุนการแสดงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ไม่มีการประกวดนางสาวเชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัตนธรรมล้านนาและชาติพันธ์ โดยเน้นเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด นาฏศิลป์ถิ่นล้านนา และ นาฏศิลป์ในชาติพันธ์ งามคุณค่าแห่งแผ่นดิน และดนตรีออร์เคสตร้าล้านนาร่วมสมัย รวมถึงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรัชกาลที่10 และน้อมร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ภายใต้โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่สู่เกษตรวิชญา ภายใต้พระบารมี ประชาอยู่ดีมีสุข ตลอดทาง 12 วัน