สังคม » “ยี่เป็งโกมล้านนา ปู่จาผางผะตี๊บ ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง “อ.ดอยสะเก็ด งดงามตระการตายิ่ง

“ยี่เป็งโกมล้านนา ปู่จาผางผะตี๊บ ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง “อ.ดอยสะเก็ด งดงามตระการตายิ่ง

21 ตุลาคม 2020
850   0

Spread the love

แอ่วประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ต้องไป”ยี่เป็งโกมล้านนา ปู่จาผางผะตี๊บ ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง “งดงามตระการตายิ่ง

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่หรือประเพณีลอยกระทง ที่เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ในปีนี้ทางนายชุติพนธ์ (เฉลิม) สารแปง นายก เทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ประกาศจัดงานประเพณียี่เป็งโกมล้านนา ปู่จาผางผะตี๊บ ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง ในแบบNew Normal แต่แฝงด้วยความยิ่งใหญ่ทางประเพณีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาตามบทเพลง”วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำจะนองเต็มตะลิ่ง พวกเราชายหญิงสนุกกันจริงมาลอยกระทง “โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.2563

โดยจะเนรมิต หนองบัวพระเจ้าหลวง ที่โด่งดังเป็นตำนานของล้านนาตามบทเพลงท่อนหนึ่งของ นักร้องอมตะบุษยา รังสี ที่ร้องเพลงหนองบัวบรรยายให้เห็นภาพได้อย่างไพเราะจับใจ”..ราตรีเพิ่งเยือนเห็นเด่นเดือนเหมือนจิตเราน้ำงามด้วยเงาจากฟ้า ดวงบนนั่นไกลนัก เกินจักเอื้อมคว้าเดือนแก่นนี้มา ให้ชมธารนามผอง หนองบัวแห่งใดไม่เหมือนหนองบัวที่ใจ เรานี้ได้ เคยสุขสมถึงตัวร้างไปหัวใจขอจมหนองบัวรื่นรมย์ หนองบัวที่ชมจันทร์แมน..

รำลึกถึงบทเพลงหนองบัว แล้วต้องมาเที่ยวชม “ยี่เป็งโกมล้านนา ปู่จาผางผะตี๊บ ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง “ที่หนองบัวพระเจ้าหลวงให้ได้ชมอุโมงค์โคมไฟล้านนาหลากสีที่ประดับประดาโดยรอบสถานที่จัดงานมากกว่า 5 พันดวง บริเวณคุ้งน้ำรอบสององค์พญานาคจะมีการผางประทีป ดั่งดาวบนดิน กว่าพันดวง เพื่อส่องสว่างสวยงามบริเวณทั่วหนองบัว มีโคมลอยหรือว่าวไฟที่ให้ผู้มาร่วมงานปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าจนระยิบระยับเพื่อบูชาดวงเดือนและส่องทางสวรรค์ โดยทั่วงานจะมีการแสดงทางประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามยิ่ง การันตีจาพภาพในปีที่ผ่านๆมาจะงดงามประทับใจเมื่อได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศประเพณีแบบเก่าแก่แต่แฝงไว้ด้วยความงดงามจนเกินบรรยาย

นายชุติพนธ์ (เฉลิม) สารแปง นายก เทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ได้กล่าวถึงงานในปีนี้มีพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งโกมล้านนา ปู่จาผางผะตี๊บ ที่หนองบัวพระเจ้า ที่เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ดและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ในยุคชีวิตวิถีใหม่หรือ นิวนอร์มอล

ซึ่งมีการจัดทำโคมผัดหรือโคมหมุนขนาดใหญ่ให้ชม มีซุ้มประตูพญานาค อุโมงค์โคมไฟล้านนา มีการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มแม่บ้านดอยสะเก็ด และชนเผ่าต่างๆที่มาร่วมแสดงในงานพร้อมประดับโดยรอบงานกว่า 5 พันดวง นอกจากนี้จะมีผางประทีปจุดคืนละ 5 พันดวง เพื่อส่องสว่างสวยงามบริเวณหาดหนองบัวพระเจ้าหลวงตลอดการจัดงานระหว่างวันที่30ตุลาคม.ถึ
ง1พฤศจิกายน 2563 นี้

การจัดงานเทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะตี๊บ จัดเป็นปีที่5 ซึ่งปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยรูปแบบงานประเพณีโกมล้านนา ปู่จาผางผะติ๊บหนองบัวพระเจ้าหลวง ยังคงแฝงด้วยคติธรรมและความเชื่อของคนล้านนา” มาเต๊อะมาแอ่วกั๋นหื้อได้เน้อ”