สังคม » เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่

21 ตุลาคม 2020
905   0

Spread the love

ประชาชนชาวเชียงใหม่ กว่า 5,000 คน สวมใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จย่า และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ต.ค.นี้ ที่ บริเวณลานน้ำพุ ด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนชาวเชียงใหม่กว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า และรวมพลังคนเชียงใหม่ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสวมใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

สมเด็จย่าทรงเป็นพระบรมราชชนนี ของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี รวมทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนนานัปการ ทรงเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของราษฎรโดยถ้วนทั่ว ไม่ว่าผู้นั้นจะมีเชื้อชาติหรือศาสนาใด

โดยเฉพาะพระองค์ท่านได้ทรงตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ขึ้นในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก เพื่อออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร หลังจากที่เสด็จเยี่ยมราษฎร แล้วทรงพบว่าราษฎรเหล่านั้นเมื่อเจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่ราษฎรในพื้นที่ สร้างความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้