ไม่มีหมวดหมู่ » ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย สถาบันการเงินไทยแห่งแรกที่คว้ารางวัล ‘AsiaRisk Awards 2020 Winner:Thailand house of the year’

ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย สถาบันการเงินไทยแห่งแรกที่คว้ารางวัล ‘AsiaRisk Awards 2020 Winner:Thailand house of the year’

25 พฤศจิกายน 2020
682   0

Spread the love

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สถาบันการเงินไทยแห่งแรกที่คว้ารางวัล

‘AsiaRisk Awards 2020 Winner:Thailand house of the year’

ธุรกิจบริหารเงิน (Treasury & Markets) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยนำทีมโดยเพา จาตกานนท์(กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงินภูดินันท์ เศรษฐนันท์(ที่2จากซ้าย)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์การเงิน และสมชาย ยงกฤตยา (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยได้รับรางวัล‘AsiaRisk Awards 2020 Winner:Thailand house of the year’จัดโดยAsiaRisk Magazineรางวัลนี้มอบให้สถาบันเงินที่แสดงความสามารถในการนำตราสารอนุพันธ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลาดการเงิน และการบริหารความเสี่ยง และการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด ควบคู่ไปกับแสดงความพร้อมของระบบงานการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นสถาบันการเงินไทยแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคาร และสถาบันการเงินของไทย ในการคว้ารางวัลอันมีชื่อเสียงที่สุดสำหรับ องค์กร และบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับตลาดอนุพันธ์ของเอเชียและการบริหารความเสี่ยง

1.เสริมศักดิ์ อ่อนสมา
ผู้บริหารพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

2.ภูดินันท์ เศรษฐนันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์การเงิน

3.เพา จาตกานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน

4.ศรินทร สุรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน

5.สมชาย ยงกฤตยา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยงด้านตลาด