ทั่วไป » “คุณพระช่วย”จริงๆพระภิกษุสงฆ์ร่วมศรัทธาร่วมกันไถ่ชีวิตช้างผลกระทบโควิด-19 พร้อมทยอยช่วยตามปางช้างหลายแห่ง

“คุณพระช่วย”จริงๆพระภิกษุสงฆ์ร่วมศรัทธาร่วมกันไถ่ชีวิตช้างผลกระทบโควิด-19 พร้อมทยอยช่วยตามปางช้างหลายแห่ง

19 กันยายน 2021
535   0

Spread the love


ที่ วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 19 ก.ย.นี้พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) / เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ อ.เเม่ริม เชียงใหม่เป็นประธานนำญาติโยมร่วมกันทำพิธีไถ่ชีวิตช้าง ช้างแม่ลูก 3 เชือก จากเจ้าของช้างที่ประสบปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจะเลี้ยงดูช้างต่อไปได้ ทางกลุ่มคณะสงฆ์นำโดยพระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือพระอาจารย์อ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ. เชียงใหม่ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ สาขา การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชสิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (มมร) อ.เมือง เชียงใหม่ ร่วมกับลูกศิษย์นำโดยพลตรีหญิงกชกร ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการบ.คุ้มเสือตระการ จำกัด (คุ้มเสือแม่ริม)และ ญาติธรรมจากทิศต่างๆ รวบรวมเงินจำนวน2,999,998 บาท ไถ่ชีวิตช้าง 3 เชือก มีพังแสนดี อายุ 31ปี พร้อมลูกน้อย พลายแสนชัย อายุ 7 เดือน สองแม่ลูกราคา 1,999,999 บาท และพลายแสนล้าน อายุ4 ปี ราคา 999,999 บาท รวมมูลค่า 3 เชือก 2,999,998 บาท โดยทั้ง3 เชือกจะไปนำส่งมอบให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปางมอบให้เป็นมรดกของแผ่นดินไทยสืบไป

โดยพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) / เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ได้ประกอบพิธีสวดและพร้อมมอบสายคล้องช้าง รดนำมนต์โปรยดเอกไม้ ให้กับช้างทั้ง3 เชือก โดยได้ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในหลวงพระราชินีและสมเด็จพระสังฆราช ก่อนส่งมอบสำหรับโครงการไถ่ชีวิตช้าง โดยก่อนหน้านี้ทาง พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน ร่วมกับลูกศิษย์ ได้ไถ่ชีวิตช้าง3 เชือก มูลค่า 3 ล้านบาท รวมทั้งหมด 6 เชือกมอบให้ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง เช่นกัน ถือเป็นมหากุศลที่มอบให้กับแผ่นดิน


หลังจากทำพิธีมอบช้างทั้ง 3 เชือกแล้วทางพระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน พร้อมลูกศิษย์ได้เดินทางไปที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่เพื่ออาหารช้างบางส่วนไปช่วยช้างและมอบเงินจำนวน 15,000 บาทเป็นค่าอาหารช้าง ซึ่งแต่ละปางก็ได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติโควิดไร้นักท่องเที่ยว และการช่วยเหลือช้างและสัตว์ต่างๆยังคงจะดำเนินการต่อไปช่วยกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

นอกจากนี้ยังเดินทางไปยังคุ้่มเสือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อดูความเป็นอยู่ของเสือ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 พร้อมทั้งมอบเงินจำนวน30,000 บาท ช่วยค่าอาหารเสือ และยังมีโครงการที่จะช่วยเหลือสัตว์ต่างๆต่อไป