สังคม » พันธ์ุทิพย์เชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ฮักฮอด กอดไออุ่น” แจกของใช้แก่ นักเรียน และชาวบ้านที่โรงเรียนดอยคำ อ.ฮอด

พันธ์ุทิพย์เชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ฮักฮอด กอดไออุ่น” แจกของใช้แก่ นักเรียน และชาวบ้านที่โรงเรียนดอยคำ อ.ฮอด

28 ธันวาคม 2018
1481   0

Spread the love

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ตลาดภาคเหนือ ( TCC North )
กองพลทหารราบที่ 7 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ชมรมสโมสรวิทยากรเยาวชน
และบริษัท ดูโฮมจากัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรม“ฮักฮอด กอดไออุ่น” ปี 2561 ครั้งที่ 1

 

โดยมีพันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย คุณพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ , คุณชัยวัฒน์ บุญส่ง ,
คุณอธิเมศร์ พิชัยภูริพงศ์ , คุณรุจิกรณ์ พาสงค์ ผู้แทนกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและตลาดภาคเหนือ (TCC North)
คุณฐิติวัชร ไลศิริพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ และคุณภูดิศ ดิลกธวัชกุล
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
ร่วมกันมอบ ข้าวของเครื่องใช้ อาทิ ผ้าห่มเครื่องกันหนาว , อุปกรณ์การเรียน , อุปกรณ์กีฬา ,
แท็งค์เก็บน้า โดยมีคุณธีรวัฒน์ ณ ลำพูน ปลัดอาเภอฮอด และผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอยคำ เป็นตัวเเทนรับมอบสิ่งของให้แก่ชุมชน
อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่