สังคม » เปิดงานการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

เปิดงานการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

8 มกราคม 2022
483   0

Spread the love

เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 7 มกราคม 2565นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 โดยความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) โดยการจัดงานเป็นไปเพื่อการส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการสร้างงาน และขยายฐานลูกค้าตลอดจนให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตนต่อไป ทั้งนี้ งาน Lanna Expo 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่


นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์หลังเปิดงานว่าสืบเนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือเรามีผลิตภัณฑ์มากมาย ที่ผ่านมาประกอบกันสถานการณ์โควิดซึ่งจากสถานการณ์นี้ทำให้การค้าขายชงักงันไป แต่ในวันนี้เรามีโอกาสที่จะสามารถเปิดกิจกรรมที่จะทำให้กลุ่มผู้ผลิตมาพบกับกลุ่มผู้บริโภคได้ ทางกลุ่มภาคเหนือตอนบนซึ่งประกอบด้วยเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูนจึงได้ร่วมกันทำการจัดงาน Lanna Expo 2021

ขึ้นซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะได้รวบรวมผู้ประกอบการในระดับรากหญ้าจนถึงระดับที่ได้มาตรฐานนำสินค้าผลิตภัณฑ์ในพื้นที่มาทำากรแลกเปลี่ยนจำหน่ายกันในงานนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจให้คึกคักขึ้นมาเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ค้าผู้ขาย อย่างไรก็ตามในกิจกรรมครั้งนี้นอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยังได้มีการนำผุ้ประกอบการกลุ่มต่างๆมาพบกับลูกค้ามีการแลกเปลี่ยนธุรกิจกันซึ่งตรงนี้จะทำให้มีการค้าขายอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มาเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งในงานนี้มีผู้ประกอบการนับพันบูธมาร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกงสุลประเทศต่างๆนำสินค้ามาออกบูธจำหน่ายสินค้าด้วย และในช่วงนี้อากาศหนาวเย็นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเชียงใหม่ก็สามารถมาจับจ่ายซื้อสินค้าได้ในงานนี้ด้วย

ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ โดยเป็นงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสำคัญงานแรกของปีเพื่อรับการเปิดเมือง และถือเป็นการเริ่มต้นวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ที่แสดงให้เห็นว่า จังหวัดยังคงมีกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง ตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงผู้ประกอบการรายสำคัญที่มีศักยภาพของภูมิภาค ภายใต้รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดได้ขับเคลื่อนอีกครั้งหลังจากวิกฤติโควิดหลายระลอกที่ผ่านมา

สำหรับงาน Lanna Expo 2021 ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” โดยภายในงานแบ่งพื้นที่เป็นคูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 กลุ่ม 4 โซนสินค้า ได้แก่กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และอื่นๆ จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และอื่นๆ และ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป

การจัดงานในครั้งนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทางคณะผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการในการดูแลสุขอนามัยแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยจะดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดในการควบคุมโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดตั้งแต่การเข้าติดตั้งงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกคน

การดูแลเรื่องระยะห่างของบูธแสดงสินค้า มาตรการด้านสุขภาพและอนามัยต่างๆ ระหว่างการจัดงาน เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในพื้นที่งานแสดงสินค้า การคัดกรองคนเข้างานด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณงาน การดูแลความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสภายในบริเวณงาน รวมถึงการจัดการจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ให้หนาแน่นเกินไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ ด้านสุขอนามัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน