สุขภาพ » โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่

18 มกราคม 2022
625   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายของประชาชน ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 นี้

เมื่อเย็นวันที่17 มกราคม. ที่ บริเวณลานตลาดประชารัฐ ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ช่วยลดค่าครองชีพ และประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่


จากปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภคหลายรายการ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ได้นำสินค้าอุปโภค บริโภค หลายรายการ อาทิ ไข่ไก่ ซึ่งได้รัยการสนับสนุนโดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดไข่ไก่มาจำหน่ายในราคาเพียง ฟองละ 1 บาท จำนวน 5,000 ฟอง ให้สิทธิซื้อได้คนละ 10 ฟอง เพื่อกระจายผู้ซื้อได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าซื้อเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีสินค้าราคาพิเศษอื่นๆ อีกหลายรายการ อาทิ อาหารโปรตีน จาก เนื้อไก่สด, ปลานิลสด, ปลาดุกสด พร้อมทั้ง อาหารแห้ง,ผลไม้สด และพืชผักสวนครัว จากเกษตรกร ผู้ผลิตในโครงการโคกหนองนา รวมทั้ง สินค้าอุปโภคบริโภค อื่น ๆ จากผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มาจัดจำหน่ายจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการจัดงานนี้ว่า จากแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านค่าใช้จ่ายครัวเรือน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อนำสินค้า มาจำหน่ายแก่ประชาชนในราคาถูก บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งประกอบด้วย สินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาที่ยุติธรรม และประหยัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเลือกซื้อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ พร้อมมอบหมายให้กระจายการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาถูก ที่รัฐจัดให้ในครั้งนี้ด้วย