สุขภาพ » ระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ

ระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ

23 มกราคม 2022
630   0

Spread the love

คณะแพทย์ มช. ขอเชิญร่วมทำบุญวัตถุมงคลรูปปั้นเหมือนและเหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
หารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “ระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ” เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญวัตถุมงคลรูปปั้นเหมือนและเหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ เป็นอาคารสูง 15 ชั้น และเป็นอาคารหลักของโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ ที่รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากว่า 40 ปี ประกอบด้วยหอผู้ป่วย และศูนย์รังสีรักษา เพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีบริเวณชั้นใต้ดิน มีผู้ป่วยใช้บริการในอาคารนี้ จำนวน 1,000,000 รายต่อปี

เป็นอาคารที่คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ จัดสร้างให้เป็นอนุสรณ์สถาน ถวายเป็นที่ระลึกในมงคลสมัยที่หลวงปู่แหวน“สุจิณฺโณ”มีอายุครบ 90 ปี ในปี พ.ศ.2521 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528

โดยปัจจุบันอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงมีโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” ให้มีความทันสมัยตามมาตรฐานการแพทย์ในปัจจุบัน ในการปรับปรุงมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณในการดำเนินการ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า “คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับมอบวัตถุมงคลหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” จากคุณโสภี อินทรทัต และครอบครัว เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์นำไปจัดหาทุนเพื่อใช้ในการร่วมบูรณะอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน“สุจิณฺโณ” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการ “ระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ”ขึ้น

 

โดยมีรายละเอียดวัตถุมงคลหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” ดังนี้ 1.รูปปั้นเหมือนหลวงปู่แหวน หน้าตัก 2 นิ้ว จำนวน 100 องค์ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป2.เหรียญรุ่นระฆัง จำนวน 110 เหรียญ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป 3.เหรียญรูปไข่ ฉลองอายุ 96 ปี พ.ศ.2526 จำนวน 1,000 เหรียญ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 4.พระผงหลวงปู่แหวน พ.ศ.2528 จำนวน 1,000 เหรียญ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะผนึกกำลังทุกภาคส่วน เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับปรุงอาคารผู้ป่วยดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และทำให้สถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยดังกล่าวได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ ประชาชนในเขตภาคเหนือได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ ห้องศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร.053-93600 และ053-938400 เวลา 08.30-16.30น. (ในวันและเวลาราชการ)”