บันเทิง » งาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” พาทะลุมิติย้อนไปสู่ ยุคครีเทเชียส ตอนต้น 130 ล้านปี ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” พาทะลุมิติย้อนไปสู่ ยุคครีเทเชียส ตอนต้น 130 ล้านปี ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

4 กรกฎาคม 2022
562   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ร่วมกับ นายสุธี จงอัจฉริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และนางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช ภริยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และยังมีตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน

โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ภายหลังจากที่เคยร่วมกันจัดงาน “ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา”เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนและประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมความรู้คู่ความเพลิดเพลินที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลิน ผ่านการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริงเสมือนเป็นนักธรณีวิทยาและ นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รู้จักไดโนเสาร์ แรพเตอร์ไทยชนิดใหม่สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์เพลิดเพลินไปกับการขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์ เกมส์ไดโนเสาร์ซ่อนแอบ ท้าประลองเต๋าแรพเตอร์ แต้มสีสร้างฝันพืชในจินตนาการ

นอกจากนี้ยังได้สนุกกับการเรียนรู้เรื่องพืชโบราณยุคดึกดำบรรพ์ วิวัฒนาการไม้กลายเป็นหิน วิวัฒนาการของพืชจากอดีตสู่ปัจจุบัน อีกทั้งเพลิดเพลินกับการค้นหาพืชโบราณ ที่ปัจจุบันยังหลงเหลือ ให้เห็น อยู่ภายในพื้นที่จัดแสดงและป่าธรรมชาติภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาทิ ปรง เฟิน สน หวายทะนอย หญ้าถอดปล้อง เป็นต้น

ในครั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในธีม “ไดโนเสาร์แรพเตอร์ไทย ชนิดใหม่สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์” ซี่งเป็นการจัดนิทรรศการครั้งแรกในประเทศไทย โดยนำตัวอย่างชิ้นกระดูกไดโนเสาร์ที่ขุดค้นได้ ทั้ง 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย 1) ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ ฉายา “จ้าวสายฟ้า” 2) วายุแรพเตอร์ หนองบัวลำภูเอนซิส ฉายา “จ้าววายุ” 3) สยามแรพเตอร์ สุวัจน์ติ ฉายา “จ้าวสลาตัน” พร้อมกับยกขบวนหุ่นจำลองไดโนเสาร์เสมือนจริง จำนวน 24 ตัวมาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย

ซึ่งผู้ชมจะได้สัมผัสบรรยากาศตื่นตา ตื่นใจ เสมือนอยู่ในยุคไดโนเสาร์ จูราสสิกปาร์ค อีกทั้งเรียนรู้การขุดค้น สำรวจ และการอนุรักษ์ไดโนเสาร์