การศึกษา » “คนเชียงใหม่ ไม่ทิ้งกัน”จัด”กองทุน 10 บาท” กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 2

“คนเชียงใหม่ ไม่ทิ้งกัน”จัด”กองทุน 10 บาท” กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 2

2 มกราคม 2019
1590   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาค “กองทุน 10 บาท” กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 2 โดยเชิญชาวเชียงใหม่และประชาชนร่วมช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2562

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 ม.ค.นี้ ที่ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนบุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่ร่วมมือและพัฒนาการศึกษา บุคคลชุมชน หน่วยงานที่มีนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยหวังผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำช่องว่างทางการศึกษา ดังสโลแกนของโครงการ “คนเชียงใหม่ ไม่ทิ้งกัน”

 

สำหรับ การรับบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 มีผู้ได้รับทุน 9 ประเภท คือ ทุนการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ ทุนประกอบอาชีพระหว่างเรียน ทุนประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ เชิดชูเกียรติบุคคล ครู หน่วยงานที่มีนวัตกรรมดีเด่น ศูนย์เรียนรู้ สถานประกอบการ หมู่บ้านชุมชนที่ร่วมดูแลเด็กและเยาวชน การวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวเชียงใหม่เป็นอย่างดี โดยมียอดผู้บริจาคจำนวน 126,760 ราย ได้รับเงินทั้งสิ้น 2,717,156.81 บาท และมอบเงินตามวัตถุประสงค์ จำนวน 230 ราย โดยในปี 2562 นี้ กำหนดขอรับบริจาคระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2562 และ วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 จะตรวจสอบคำขอรับทุน ลงพื้นที่ดูสภาพครอบครัว และสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุน จากนั้น วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562 จะเป็นขั้นตอนตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณา และจะอนุมัติทุนในช่วงวันที่ 1-30 เมษายน 2562 โดยกำหนดมอบทุนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมกันบริจาคสมทบกองทุน 10 บาท ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 มกราคม 2562 โดยมีช่องทางการบริจาค ได้แก่ โรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาฯ เลขที่บัญชี 501-099988-9 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อบจ.เชียงใหม่ โทร.0-5399-8333 ต่อ 503 – 517 และ www.edu.chiangmaipao.go.th