เศรษฐกิจ » การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีจุมน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีสวดเจริญพุทธมนต์น้ำทิพย์พุทธาภิเษก ก่อนแจกจ่ายนำไปแจกจ่ายในเนื่องเทศกาล “ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีจุมน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีสวดเจริญพุทธมนต์น้ำทิพย์พุทธาภิเษก ก่อนแจกจ่ายนำไปแจกจ่ายในเนื่องเทศกาล “ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567”

10 เมษายน 2024
154   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ วัดพระธาตุดอย สุเทพราชวรวิหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดทำพิธี “จุมน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์และ พิธีสวดเจริญพุทธมนต์น้ำทิพย์พุทธาภิเษก” ตามพิธีกรรมล้านนาโบราณ ก่อนบรรจุเป็น “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” เนื่องในประเพณีสงกรานต์และร่วมฉลอง 728 ปีเมืองเชียงใหม่ โดยมีกำหนดแจกจ่ายฟรี ในวันที่ 12-16 เม.ย. 67 ใน 6 จุด ทั่วเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเชียงใหม่, ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดบุพพาราม, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวิหาร จำนวน 10,728 ขวด


ในกิจกรรม “น้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเจียงใหม่” ปีนี้ ททท.ร่วมส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเหมืองกุงผู้เริ่มต้นในการรื้อฟื้นวัฒนธรรมการใช้หม้อดอกที่สูญหายให้กลับคืนมามีบทบาทและความสำคัญในเทศกาลสงกรานต์อีกครั้งโดยชุมชนบ้านเหมืองกุงได้เป็นผู้ออกแบบรังสรรค์หม้อดอกด้วยลวดลายพญานาค 9 ลาย จำนวน18 ใบ ในการประกอบพิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๙ แหล่ง นำมาประกอบพิธีจุมน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเวลา 09.09 น.ที่ผ่านมาตาจารีตประเพณีล้านนาโบราณและพิธีสวดเจริญพุทธมนต์น้ำทิพย์พุทธาภิเษกเในเวลา 19.09 น. ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


นอกจากนี้ ในวันที่ 12 เมษายน 2567 จะมีขบวนแห่อัญเชิญน้ำทิพย์นมัสการพระพุทธสิหิงค์ เพื่อเป็น สิริมงคลเนื่องในเทศกาล “ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ มหาสงกรานต์ล้านนา” วันที่ 13 เมษายน 2567 พิธีอัญเชิญ “พระพุทธสิหิงค์” พระสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเมืองเชียงใหม่ ขึ้นรถบุศบก ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ และพิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ เบิกฤกษ์ ปะพรม “พุทธสิหิงค์” และวันที่ 16 เมษายน 2567 ขบวนแห่ “สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่” ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถสอบถามข้อมูลการจัดกิจกรรมน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5324 8604 หรือเฟชบุ๊ค : ททท. สำนักงานเชียงใหม่