เศรษฐกิจ » ลำพูน นำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยจัดริ้วขบวนอย่างสวยเตรียมจัดขบวนธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก

ลำพูน นำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยจัดริ้วขบวนอย่างสวยเตรียมจัดขบวนธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก

26 พฤษภาคม 2024
72   0

Spread the love

จังหวัดลำพูน เตรียมจัดขบวนธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก ระหว่างวันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2567 เริ่มจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ ตามเส้นทางบุญถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ในโอกาสวาระครบรอบ 146 ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นี้ คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน นำโดยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะทำงานสร้างการรับรู้เพื่อเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลก เตรียมจัดกิจกรรม “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก” เบื้องต้นกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2567 โดยจะมีการนำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยจัดริ้วขบวนอย่างสวยงามเดินธรรมยาตราจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน กิจกรรมแต่ละวันจะมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร สวดมนต์สวดบารมีสามสิบทัศ นั่งสมาธิและพระธรรมเทศนา

โดยขบวนแห่จะเริ่มเดินทางตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้เดินตามตลอดเส้นทางบุญ
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 จากพระบาทห้วยต้มพักค้างคืนที่วัดพระบาทผาหนาม อำเภอลี้
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 จากพระบาทผาหนามมาค้างคืนที่วัดบ้านปาง อำเภอลี้
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 จากวัดบ้านปางมาค้างคืนที่วัดห้วยหละ อำเภอบ้านโฮ่ง
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 จากวัดห้วยหละ มาค้างคืนที่วัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 จากวัดบ้านโฮ่งหลวงมาค้างคืนที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง
วันที่ 9 มิถุนายน 2567 จากวัดพระพุทธบาทตากผ้ามาถึงวัดกู่ละมัก อำเภอเมืองลำพูน
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 จากวัดกู่ละมัก มาถึงวัดจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 จากวัดจามเทวีสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย พร้อมขบวนแห่ครูบาของวัดต่างๆ ทั่วจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ครูบาเจ้าศรีวิชัย เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2421 ตลอดชีวิตของครูบาศรีวิชัยได้บูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก เช่น การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ , การบูรณะวัดสวนดอก บูรณะวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นต้น

ครูบาศรีวิชัย มรณภาพลง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 ที่วัดบ้านปาง อำเภอลี้จังหวัดลำพูน อายุ 60 ปีเศษ พรรษาได้ 40 พรรษา เป็นภิกษุผู้ทรงคุณธรรม มักนิยมสันโดษ ฉันอาหาร วันละ 1 มื้อ เว้นฉันปลา เนื้อ นอกจากผักและถือมังสวิรัติเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พุทธศาสนาและสังคมจึงถือเป็นพระอริยสงฆ์รูปสำคัญยิ่งแห่งล้านนา เปี่ยมล้นไปด้วยคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ จึงมีผู้คนเคารพยกย่องนับถือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โดยโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล จะต้องดำเนินการเสนอยูเนสโกในปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองในปี 2571.