สังคม » งานบุญปอยหลวงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานบุญปอยหลวงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

20 มกราคม 2019
1315   0

Spread the love

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานบุญปอยหลวงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สมทบทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ

ปัจจุบันโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เพิ่มจำนวนแพทย์ที่ให้บริการในห้องตรวจพระภิกษุสงฆ์ทั้งแพทย์ทั่วไป, แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ และได้เพิ่มห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งยังขาดเครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด เครื่องดูดเสมหะชนิดพกพา เปลขนย้ายผู้ป่วยอาการหนัก และเครื่องวัดอุณหภูมิ

ด้วยเหตุนี้ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ทางโรงพยาบาลฯจึงได้จัดให้มีปอยหลวงเพื่อเฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับพระภิกษุสงฆ์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระบบทั่วไป ให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด

โดยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการแห่ขบวนเครื่องไทยทานและครัวทานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสงฆ์และศรัทธาประชาชนจากวัดต่างๆ ทั่วภาคเหนือจะได้แห่ครั้งนี้ด้วย
ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมงานบุญปอยหลวงในครั้งนี้ด้วยกันครับ และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกในครั้งนี้ด้วย
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญสมทบทุนด้วยการบริจาคทุนทรัพย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่
1. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1
2. โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-938400
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-4-95594-8 (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)