สังคม » สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัด “อุตสาหกรรมแฟร์ 2019”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัด “อุตสาหกรรมแฟร์ 2019”

25 มกราคม 2019
920   0

Spread the love

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่ “อุตสาหกรรมแฟร์ 2019”วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1พบกับหลากหลายสินค้าราคาโรงงาน พร้อมคาราวานกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร Northern Thailand Food Valley ขนสินค้าพรีเมียมพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษลดแหลกแจกแถม

นายศุภพงศ์ วงศ์วรรณ ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2019 เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1, ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI), สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชมรมผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนภาคเหนือ ได้ร่วมกันจัดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์ 2019”ขึ้น ระหว่างวันที่ 1–10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งงานอุตสาหกรรมแฟร์ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20 แล้ว

 

ประธานจัดงานกล่าวเพิ่มเติมว่า งานอุตสาหกรรมแฟร์ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ขณะเดียวกันยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและผู้ประกอบการจากส่วนกลาง สิ่งที่น่าสนใจภายในงานปีนี้คือการออกบูทของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป (Food Valley) ที่จะนำผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมที่จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจำหน่ายราคาพิเศษและโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมภายในงานอาทิ บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด บริษัทวีแอนด์พีเฟร็ชฟูดส์ จำกัด บริษัทบีโปรดักส์ จำกัด บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ผักสดปลอดสารพิษจากร้านโอ้กะจู๋ รวมถึงโซนเครื่องจักรที่จะมีเครื่องจักรทางการเกษตร เครื่องแพ็ครูปแบบต่างๆ เครื่องบรรจุ เครื่องเป่าขวด เครื่องซิลสูญญากาศ รวมถึงจักรปักอุตสาหกรรม ที่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ Startup สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังจะมีการแสดงและจำหน่ายนวัตกรรมใหม่ของการทำหลังคาด้วยหลังคาแอสฟัลท์ ชิงเกิ้ล ที่จะทำให้บ้านของคุณดูเด่นและผสมผสานไปกับธรรมชาติล้อมรอบ และยังมียางมะตอยน้ำฉาบผิวสำเร็จรูปที่สามารถทำเองได้ ทั้งหมดนี้จะมีการนำมาสาธิตพร้อมจำหน่ายราคาพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น

สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ ที่ต้องการคำปรึกษาแนะนำภายในงานศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จะมีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry Transformation Center : ITC ) ระดับภูมิภาค ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาค ต่อยอดนวัตกรรม เทคโนโลยี และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนบ่มเพาะให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าและดำเนินธุรกิจได้เอง นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านโครงการของภาครัฐที่จะทยอยตามมา จึงเป็นโอกาสดีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการ SME และ OTOP ที่ต้องการจะยกระดับภาคธุรกิจของตนเอง ให้พัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีคอร์สฝึกอาชีพระยะสั้น ด้านการประกอบอาหาร การทำขนม และศิลปะประดิษฐ์มากมาย จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครเรียน เพื่อนำไปต่อยอด ทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ และยังมีสินค้านาทีทองจากบริษัทผู้ร่วมออกบูทด้วย ทั้งนี้ตลอดทั้ง 10 วัน คาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาโรงงาน

“ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ท่านจะได้พบกับความก้าวหน้าของวงการอุตสาหกรรมประเทศไทย และได้สนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยจะจัดเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5330-4346-7” ประธานจัดงานกล่าวในที่สุด