ท่องเที่ยว » งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 26

งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 26

29 มกราคม 2019
1350   0

Spread the love

อำเภอแม่แจ่ม เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่าง 1 – 5 ก.พ. นี้ โดยจะนำผ้าตีนจกที่หาดูได้ยากมาอวดโฉมให้แก่นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันอย่างมากมาย คาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 2 ล้านบาท

นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เปิดเผยถึง ความพร้อมในการจัดงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของอำเภอแม่แจ่ม และสืบทอดศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของผ้าตีนจก และผ้าทอชนเผ่า ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับร้อยปี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้มีรายได้สูงขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่แจ่มให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตามคำขวัญของอำเภอแม่แจ่ม “เที่ยวบ่อน้ำแร่ ล่องแพแม่แจ่ม พักแรมน้ำตก ผ้าตีนจกยอดน้ำมือ”


สำหรับ การจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมภายในงาน เช่น นิทรรศการ การประกวดถ่ายภาพ “Memory in Maejam” , การประกวดผ้าตีนจก , การประกวดผ้าชนเผ่า , งานขันโตก , เดินแฟชั่นโชว์การกุศล , กาดหมั้วคัวฮอม , การออกร้านที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจกและผ้าชนเผ่ามาให้เลือกสรร และการจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาของแม่แจ่มอีกมากมาย

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 26 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าภายในงานได้กว่า 2 ล้านบาท