สังคม » เทศบาลนครเชียงใหม่”รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน”

เทศบาลนครเชียงใหม่”รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน”

29 มกราคม 2019
661   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ตลาดวโรรส นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน” ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเฝ้าระวัง และตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในแหล่งจำหน่ายผัก ผลไม้และอาหารที่นิยมใช้เทศกาลตรุษจีน รวมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือน

 

ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัย ตลาดวโรรส ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ชมรมตลาดสดน่าซื้อจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ผัก ผลไม้ และตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบส้มมงคลแก่ผู้ร่วมงาน


เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะจับจ่ายซื้ออาหารและผลไม้ เพื่อใช้ประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรษ การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย ถือเป็นเรื่องสำคัญ ตลาดจึงเป็นแหล่งรวมอาหาร สินค้าทุกประเภทที่จะนำมาใช้ในเทศกาลตรุษจีน และต้องมีการควบคุมมาตรฐานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ