ไม่มีหมวดหมู่ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จว.ช.ม.

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จว.ช.ม.

13 กุมภาพันธ์ 2019
1685   0

Spread the love

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จว.ช.ม. เพื่อการแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กอ.รมน.จว.ช.ม.,กกล.รส.จว.ช.ม. ,อุตสาหกรรม จว.ช.ม. ,ทสจ.ช.ม. ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑ ชม., สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ เชียงใหม่ , สาธารณสุข จว.ช.ม. ,ท้องถิ่น จว.ช.ม. ,ฝ่ายปกครอง อ.ดอยสะเก็ด ,เทศบาลตำบลแม่โป่ง , เทศบาลตำบลป่าป้อง , เทศบาลตำบลลวงเหนือ ดังนี้
๑. บริษัท สยามสโตน แอ็กกริเกรท จำกัด เลขที่ื ๑๑๙ ม.๘ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม.
๒. บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด เลขที่ ๑๑๖ ม.๑ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม.
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะปิโตร ซัพพลาย ม.๘ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม.
๔. บริษัท ตุงหมิงนานอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ๑๒ ม.๑๐ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม.
โดยขอความร่วมมือในการลดฝุ่นละออง ควัน และมลพิษต่างๆ จากโรงงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการตรวจปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย