สังคม » การท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้ประกอบการ ลงพื้นที่จัดงานคืนความสุขเพื่อเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 5 ณศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านขุนวิน

การท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้ประกอบการ ลงพื้นที่จัดงานคืนความสุขเพื่อเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 5 ณศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านขุนวิน

14 กุมภาพันธ์ 2019
1078   0

Spread the love

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 และรักษาการ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจสอบและหารือเบื้องต้นกับครูและผู้นำชุมชน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนวิน (ศศช.บ้านขุนวิน) หมู่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านพักครู โดย ศศช.บ้านขุนวิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมยากลำบาก ประชาชนส่วนใหญ่ยังด้อยโอกาสในการพัฒนาและการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ได้เข้ามาจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนและเยาวชน ให้ได้เรียนรู้ภาษาไทย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูหมุนเวียนขึ้นมาสอน และต้องพักอาศัยในบ้านพักที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการ สายการบินและส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ทชม.จึงได้จัดสรรรายได้จากการจัดงานคืนความสุขเพื่อเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 5 สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านพักครูให้แก่ ศศช.ขุนวิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ต้องเสียสละความสุข ความสะดวกสบายไปให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 1 เดือน และจะได้ส่งมอบให้แก่ ศศช.บ้านขุนวินต่อไป